משנה יבמות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כיצד?

אשת אחיו - שלא היה בעולמו.
שני אחים -
ומת אחד מהן,
ונולד להם אח,
ואחר כך,
ייבם השני, את אשת אחיו - ומת.
הראשונה - יוצאה, משום אשת אחיו שלא היה בעולמו.
והשניה - משום צרתה.
עשה בה מאמר - ומת,
שניה - חולצת, ולא מתייבמת.


(ב) שני אחים - ומת אחד מהן,

וייבם השני - את אשת אחיו,
ואחר כך,
נולד להם אח - ומת,
הראשונה - יוצא, משום אשת אחיו שלא היה בעולמו.
והשניה - משום צרתה.
עשה בה מאמר - ומת,
שניה - חולצת, ולא מתייבמת.
רבי שמעון אומר:
מייבם - לאיזו שירצה,
או חולץ - לאיזו שירצה.


(ג) כלל אמרו ביבמה -

כל שהיא אסורה -
איסור ערווה - לא חולצת, ולא מתייבמת,
איסור מצוה, ואיסור קדושה - חולצת, ולא מתייבמת.
אחותה, כשהיא יבמתה - או חולצת, או מתייבמת.


(ד) איסור מצוה -

שניות - מדברי סופרים.
איסור קדושה -
אלמנה - לכוהן גדול,
גרושה, וחלוצה - לכוהן הדיוט,
ממזרת, ונתינה - לישראל,
בת ישראל - לממזר, ולנתין.


(ה) מי שיש לו אח מכל מקום -

זוקק את אשת אחיו - לייבום,
ואחיו הוא - לכל דבר,
חוץ ממה שיש לו - מן השפחה, ומן הנוכרית.
מי שיש לו בן מכל מקום -
פוטר את אשת אביו - מן החליצה, ומן הייבום,
וחייב - על מכתו, ועל קללתו,
ובנו הוא - לכל דבר,
חוץ ממה שיש לו - מן השפחה, ומן הנוכרית.


(ו) מי שקידש - אחת משתי אחיות,

ואין יודע - לאיזו מהן קידש,
נותן - גט לזו, וגט לזו.
מת,
ולו אח אחד - חולץ לשתיהן.
היו לו שנים - אחד חולץ, ואחד מייבם.
קדמו, וכנסו - אין מוציאין מידם.


(ז) שנים - שקידשו שתי אחיות,

זה אינו יודע - לאיזו קידש,
וזה אינו יודע - לאיזו קידש,
זה נותן - שנים גיטים,
וזה נותן - שני גיטים.
מתו,
לזה אח, ולזה אח -
זה חולץ לשתיהן, וזה חולץ לשתיהן.
לזה אחד, ולזה שנים -
היחידי - חולץ לשתיהן,
והשנים - אחד חולץ, ואחד מייבם.
אם קדמו, וכנסו - אין מוציאין מידם.
לזה שנים, ולזה שנים -
אחיו של זה - חולץ לאחת,
ואחיו של זה - חולץ לאחת,
אחיו של זה - מייבם חלוצתו של זה,
ואחיו של זה - מייבם חלוצתו של זה.
קדמו שנים, וחלצו - לא ייבמו השנים,
אלא - אחד חולץ, ואחד מייבם.
אם קדמו, וכנסו - אין מוציאין מידם.


(ח) מצוה בגדול - לייבם.

ואם קדם הקטן - זכה.
הנטען -
על השפחה - ונשתחררה,
ועל הנוכרית - ונתגיירה,
הרי זה - לא יכנוס.
ואם כנס - אין מוציאין מידו.
הנטען -
על אשת איש - והוציאה מתחת ידו,
אף על פי שכנס - יוציא.


(ט) המביא גט - ממדינת הים,

ואמר:
"בפני נכתב, ובפני נחתם" -
לא יישא את אשתו.
"מת, הרגתיו, הרגנוהו" -
לא יישא את אשתו.
רבי יהודה אומר:
"הרגתיו" - לא תינשא אשתו,
"הרגנוהו" - תינשא אשתו.


(י) החכם -

שאסר את האישה - בנדר על בעלה,
הרי זה - לא ישאנה.
מיאנה, או שחלצה בפניו -
ישאנה - מפני שהוא בית דין.
וכולם, שהיו להם נשים,
ומתו - מותרות להינשא להם.
וכולם, שנישאו לאחרים,
ונתאלמנו, או נתגרשו - מותרות להינשא להם.
וכולם - מותרות לבניהם, ולאחיהם.


הדף הראשי של משנה יבמות ב

משנה יבמות, פרק ב':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב