משנה טהרות ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הרוטב והגריסין והחלב בזמן שהן משקה טופח הרי אלו תחילה קרשו הרי אלו שנים חזרו ונימוחו כביצה מכוון טהור יתר מכביצה טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת בכביצה.

(ב) רבי מאיר אומר השמן תחילה לעולם וחכמים אומרין אף הדבש רבי שמעון השזורי אומר אף היין גוש של זיתים שנפל לתנור והוסק כביצה מכוון טהור יתר מכביצה טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת בכביצה אם היו פירורין אפילו הן סאה טהור.

(ג) טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוון טהור ובלבד שלא ייגע במקום המשקה יתר מכביצה טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת בכביצה אם היה זב או זבה אפילו גרגר יחידי טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת במשא זב שחלב את העז החלב טמא שכיון שיצאת טיפה הראשונה נטמאת במשא.

(ד) כביצה אוכלין שהניחן בחמה ונתמעטו וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ כזית פגול כזית נותר כזית חלב הרי אלו טהורין ואין חייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא הניחן בגשמים ונתפחו טמאין וחייבין עליהן משום פגול ונותר וטמא.

(ה) כל הטומאות כשעת מציאתן אם טמאות טמאות ואם טהורות טהורות ואם מכוסות מכוסות ואם מגולות מגולות מחט שנמצאת מלאה חלודה או שבורה טהורה שכל הטומאות כשעת מציאתן.

(ו) חירש שוטה וקטן שנמצאו במבוי שיש בו טומאה הרי אלו בחזקת טהרה וכל הפיקח בחזקת טומאה וכל שאין בו דעת להישאל ספקו טהור.

(ז) תינוק שנמצא בצד בית הקברות והשושנים בידו ואין השושנים אלא ממקום הטומאה טהור שאני אומר אחר לקטן ונתן לו וכן חמור בין הקברות כליו טהורין.

(ח) תינוק שנמצא בצד העיסה והבצק בידו רבי מאיר מטהר וחכמים מטמאין שדרך התינוק לטפח בצק שיש בו נקירת תרנגולין ומשקין טמאין בבית אם יש בין משקין לכיכרות כדי שינגבו את פיהן בארץ הרי אלו טהורין ובפרה ובכלב כדי שילחכו את לשונן ושאר כל הבהמה כדי שתינגב רבי אליעזר בן יעקוב מטהר בכלב שהוא פיקח שאין דרכו להניח את המזון ולילך לו אל המים.

הדף הראשי של משנה טהרות ג