משנה טבול יום ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) משקה טבול יום כמשקין שהוא נוגע בהן אלו ואלו אינן מטמאין ושאר כל הטמאין בין קלין בין חמורין המשקין היוצאין מהן כמשקין שהוא נוגע בהן אלו ואלו תחילה חוץ מן המשקה שהוא אב הטומאה.

(ב) קדירה שהיא מלאה משקין ונגע בה טבול יום אם היה משקה תרומה משקין פסולין וקדירה טהורה אם היה משקה חולין הכל טהור אם היו ידים מסואבות הכל טמא זה חומר בידים מבטבול יום וחומר בטבול יום שספק טבול יום פוסל את התרומה והידים ספקן טהור.

(ג) המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין שנגע טבול יום במקצתן פסל את כלן המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה שנגע טבול יום במקצתן לא פסל אלא מקום מגעו אם היה השום מרובה הולכין אחר המרובה אמר רבי יהודה אימתיי בזמן שהן גוש בקערה אבל אם היה מפוזר במדוכה טהור מפני שהוא רוצה בפיזורו ושאר כל הנידוכין שדכן במשקין את שדרכן לדוך במשקין ודכן שלא במשקין והן גוש בקערה הרי אלו כעגול של דבלה.

(ד) המקפה והחמיטה של חולין והשמן של תרומה צף על גביהן נגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן ואם חיבץ כל מקום שהילך השמן פסל.

(ה) בשר הקודש שקרם עליו הקופה נגע טבול יום בקופה חתיכות מותרות נגע בחתיכה חתיכה וכל העולין עימה חיבור רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם חיבור זה לזה וכן בקטניות שקרמו על גבי פרוסות מעשה קדירה והקטניות בזמן שהן פרודין אינן חיבור בזמן שהן גוש חיבור אם היו גושין הרבה הרי אלו יימנו שמן שהוא צף על גבי היין נגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שמן רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם חיבור זה לזה.

(ו) חבית ששקעה לתוך הבור של יין ונגע בה טבול יום מן השפה ולפנים חיבור מן השפה ולחוץ אינו חיבור רבי יוחנן בן נורי אומר אפילו על גבה רום קומה ונגע כנגד פיה חיבור.

(ז) חבית שניקבה בין משוליה ובין מצידה ונגע בה טבול יום טמאה רבי יהודה אומר מפיה ומשוליה טמאה מן הצדדין מיכן ומיכן טהורה המערה מכלי לכלי ונגע טבול יום בקילוח אם יש בו יעלה באחד ומאה.

(ח) בעבוע שבחבית שניקב בין מבפנים בין מבחוץ זה כנגד זה טמא באב הטומאה וטמא באוהל המת הפנימי מלמטן והחיצון מלמעלן טמא באב הטומאה וטמא באוהל המת הפנימי מלמעלן והחיצון מלמטן טהור באב הטומאה וטמא באוהל המת.

הדף הראשי של משנה טבול יום ב