משנה ברכות ט רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר "ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה".

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, אומר "ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו".


(ב) על הזיקים, ועל הזועות, ועל הברקים, ועל הרוחות, ועל הרעמים, הוא אומר "ברוך שכוחו מלא עולם".

על ההרים, ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות, הוא אומר "ברוך עושה בראשית".
רבי יהודה אומר: הרואה את הים הגדול, אומר "ברוך שעשה את הים הגדול", בזמן שהוא רואהו לפרקים.
על הגשמים, ועל הבשורות הטובות, הוא אומר "ברוך הטוב והמטיב".
ועל שמועות הרעות, הוא אומר "ברוך דיין האמת".


(ג) בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר "ברוך שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה".

מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה.
הצועק לשעבר, הרי זו תפילת שווא.
כיצד? הייתה אשתו מעוברת, ואמר "יהי רצון שתלד אשתי זכר", הרי זו תפילת שווא.
היה בא בדרך, ושמע קול צווחות בעיר, ואמר "יהי רצון שלא יהו אלו בתוך ביתי", הרי זו תפילת שווא.


(ד) הנכנס לכרך, מתפלל שתים, אחת בכניסתו, ואחת ביציאתו.

בן עזאי אומר: ארבע, שתים בכניסתו, ושתים ביציאתו. ונותן הודיה לשעבר, וזועק לעתיד לבוא.


(ה) חייב לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה, שנאמר "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו ה).

"בכל לבבך", בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע.
"ובכל נפשך", אפילו הוא נוטל את נפשך.
"ובכל מאודך", בכל ממונך.
דבר אחר - "ובכל מאודך", בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הוי מודה לו בכל מאוד מאוד.


(ו) לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קודש הקדשים.

לא ייכנס להר הבית, במקלו, ובמנעלו, ובאפונדתו, ובאבק שעל רגליו.
ולא יעשנו קפנדריא. ורקיקה מקל וחומר.


(ז) כל חותם הברכות שהיו במקדש, היו "מן העולם".

משקלקלו המינים ואמרו, אין עולם אלא אחד, התקינו שיהו אומרין "מן העולם ועד העולם".
התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר "והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, ה' עימכם, ויאמרו לו, יברכך ה'" (רות ב ד).
ואומר "ה' עימך גיבור החיל" (שופטים ו יב).
ואומר "אל תבוז כי זקנה אימך" (משלי כג כב).
ואומר "עת לעשות לה' הפרו תורתך" (תהלים קיט קכו). רבי נתן אומר: הפרו תורתך, עת לעשות לה'.


הדף הראשי של משנה ברכות ט