משנה אהלות ב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ואלו מטמאין באוהל המת וכזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב והשזרה והגולגולת ואבר מן המת ואבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי ורובע עצמות מרוב הבניין או מרוב המנין רוב בניינו ורוב מניינו של מת אף על פי שאין בהן רובע טמאין כמה הוא רוב מניינו מאה ועשרים וחמישה.

(ב) רביעית דם ורביעית דם תבוסה ממת אחד רבי עקיבה אומר משני מתים דם קטן שיצא כלו רבי עקיבה אומר כל שהוא וחכמים אומרין רביעית כזית רימה בין חיה בין מתה רבי אליעזר מטמא כבשרו וחכמים מטהרין אפר שרופין רבי אליעזר אומר שעורו ברובע וחכמים מטהרין מלוא תרווד ועוד עפר קברות טמא ורבי שמעון מטהר מלוא תרווד רקב שגבלו במים אינו חיבור.

(ג) אלו מטמאין במגע ובמשא ואינן מטמאין באוהל עצם כשעורה וארץ העמים ובית הפרס ואבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהן בשר כראוי השזרה והגולגולת שחסרו וכמה הוא חסרונן בשזרה בית שמאי אומרין שתי חוליות ובית הלל אומרין אפילו חוליה אחת ובגולגולת בית שמאי אומרין מלוא מקדח ובית הלל אומרין כדי שיינטל מן החי וימות ובאיזה מקדח אמרו בקטן של רופאים דברי רבי מאיר וחכמים אומרין בגדול של לשכה.

(ד) הגולל והדופק מטמאין במגע ובאוהל ואינן מטמאין במשא רבי אליעזר אומר מטמאין במשא רבי יהושע אומר אם יש תחתיהן עפר קברות מטמאין במשא ואם לאו אינן מטמאין במשא איזה הוא הדופק את שהגולל נשען עליו אבל דופק דופקין טהור.

(ה) אלו אם חסרו טהורין כזית מן המת וכזית נצל ומלוא תרווד רקב ורביעית דם ועצם כשעורה ואבר מן החי שחסר עצמו.

(ו) השזרה והגולגולת משני מתים ורביעית דם משני מתים ורובע עצמות משני מתים אבר מן המת משני מתים ואבר מן החי משני אנשים רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין.

(ז) עצם כשעורה שנחלק לשנים רבי עקיבה מטמא רבי יוחנן בן נורי מטהר אמר רבי יוחנן בן נורי לא אמרו עצמות כשעורה אלא עצם כשעורה רובע עצמות שנידקדקו ואין בכל אחד ואחד עצם כשעורה רבי שמעון מטהר וחכמים מטמאין אבר מן החי שנחלק לשנים טהור רבי יוסי מטמא ומודה שאם ניטל חציים שהוא טהור.

הדף הראשי של משנה אהלות ב