מצודות על תהלים קמח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קמח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הללוהו" - הללו אותו בשמי מרום וכפל הדבר במ"ש

"הללו" - הללו את יה ואמרו הללו את ה' מן השמים ר"ל מן השמים ישמע קול ההלול

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל צבאיו" - הם הגלגלים והמזלות

"כל מלאכיו" - בתחלה אמר דרך כלל שיהללו לה' בשמי מרום ועתה פרסם מי הם אשר יהללוהו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כוכבי אור" - חמשה כוכבי לכת המאירים יותר משאר הכוכבים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעל השמים" - מעל השמים התחתונים

"שמי השמים" - הם השמים העליונים אשר מעל השמים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהללו" - כולם יהללו את ה' כי הוא צוה שיהיו נבראים והנה נבראו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חק נתן" - לכל אחד נתן חוק מתי ישמש זה ומתי ישמש זה ולא יעבור החוק ההוא

"ויעמידם" - הוא מעמיד אותם לעולם

מצודת ציון

"לעד לעולם" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"חק" - עניינו כמו גזרה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הללו וגו'" - ר"ל מן הארץ ישמע קול ההלול

"תנינים" - עתה פרטם מי הם אשר יהללו בארץ ואמר התנינים וכל השוכנים בתהומות

מצודת ציון

"תנינים" - הן מין דגים גדולים שבים

"תהומות" - עומק הים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עושה דברו" - המקיים גזרתו לעקור ארזים ולהפך ספינות וכדומה

מצודת ציון

"וקיטור" - הוא האד העולה מן הארץ ודומה הוא לעשן

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עץ פרי" - אילני פירות

"וכל גבעות" - הם ההרים הנמוכים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וצפור כנף" - כל עוף בעל כנפים

"רמש" - הם קטני החיות

מצודת ציון

"רמש" - ענין הזזה ממקום למקום וכן שם רמש ואין מספר (לעיל קד)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לאמים" - עמים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הודו" - הדרו נראה על ארץ ושמים

"יהללו" - כולם יהללו את שם ה'

"כי נשגב" - כי לבד שמו הוא חזק ואין בכולם ערוך אליו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הללויה" - ולזה מעתה הללו את יה

"וירם" - הוא ירומם קרן ממשלה לעמו וירבה תהלה לכל חסידיו של בני ישראל עם הקרוב לה'

מצודת ציון

"קרן" - השאילו המלה ההיא להתחזקות וממשלה על כי בעלי הקרן יתחזקו בו בהלחמם עם מי