מצודות על תהלים נב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · נב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משכיל" - בו ישכיל את העם להזהר מלשון הרע

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"האדומי" - מתגורר היה באדום

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חסד" - וכי לא ידעת שחסד אל הוא בכל עת וימצאו לי מרחמים

"הגבור" - אתה דואג הגבור בתורה מה תשתבח עצמך בהרעה שעשית לי בחושבך שמעתה הכל ימנעו מלתת לי צידה ואהיה נלכד ביד שאול

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחשוב לשונך" - לפי שהלשון תגלה מחשבת הלב אמר תחשוב לשונך

"עושה רמיה" - שחותך הבשר עם השיער וכן אתה משנאתך לי האבדת לכהני נוב

מצודת ציון

"הוות" - דברי שבר

"כתער" - סכין שמגלחין בה

"מלוטש" - מחודד

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שקר" - מוסב על מלת אהבת לומר אהבת לדבר שקר מלדבר צדק שהוא דבר המתקיים לעולם

"מטוב" - מלעשות טוב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דברי בלע" - הם לשון הרע הנאמר בבליעה ובחשאי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאהל" - מביתך

"ושרשך" - יעקור שרשך מארץ חיים ועד עולם מבלי חזרה

"גם אל" - כמו שעל ידך נתץ שאול כהני נוב כן גם אותך יתצך האל

מצודת ציון

"יתצך" - מלשון נתיצה והריסה

"לנצח" - לעולם

"יחתך" - מלשון חתת ושבר כמו ואל תחת (יהושע א')

"ויסחך" - ענין הריסה ועקירה כמו בית גאים יסח ה' (משלי טו)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וייראו" - יוסיפו יראת ה'

"ועליו" - על דואג ילעגו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יעוז בהותו" - היה מחזק עצמו במה שדבר הוות על כהני נוב כי בזה מצא חן בעיני שאול

"הנה הגבר" - יאמרו בלעגם הנה זהו הגבר אשר לא שם את אלהים חזקו ובטחונו ראו מה עלתה בו

מצודת ציון

"יעוז" - תחזק

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואני" - אבל אני אהיה נשרש בבית אלהים כזית רענן כי אני בטחתי בחסד אלהים עולם ועד ואינני כדואג

מצודת ציון

"רענן" - לח ורטוב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי עשית" - כאשר שאלתי

"ואקוה שמך" - אשר תעשה עמדי עוד חסד כי הלא טוב אתה נגד חסידיך ולזה אקוה אשר גם תיטיב לי בחסדך פרק נג