מצודות על תהלים מח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · מח · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעיר אלהינו" - ר"ל כשמשרה שכינתו בירושלים הר קדשו אז הוא גדול ומהולל בפי כל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יפה נוף" - מחוז יפה ומשוש לכל הארץ היא הר ציון העומדת בצפון ירושלים והיא קרית מלך רב וגדול הוא דוד וכן הוא אומר קרית חנה דוד (ישעיהו כט)

מצודת ציון

"נוף" - מחוז כמו שלשת הנפת (יהושע י"ז)

"משוש" - כולם שמחים בראותם נוי תפארתו

"ירכתי" - ענין צד כירך הזה שהוא בצד האדם

"קרית" - מלשון קריה ועיר

"רב" - גדול

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלהים" - כשאלהים שוכן בארמנותיה אז נודע לכל שהוא לה למשגב

מצודת ציון

"בארמנותיה" - מלשון ארמון והיכל

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המלכים נועדו" - המלכים אשר עם גוג עשו יום מיועד ויעברו אז לבא על ירושלים למלחמה

מצודת ציון

"נועדו" - ענין הזמנה כמו בלתי אם נועדו (עמוס ג)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המה ראו" - המה כאשר ראו שאלהים בארמנותיה כן תמהו וגו'

מצודת ציון

"נחפזו" - מלשון חפזון ובהלה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שם" - בירושלים

מצודת ציון

"רעדה" - פחד

"חיל" - חלחלה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ברוח קדים" - אשר היא העזה שברוחות בה תשבר את האניות של חיל גוג הבאים דרך ים תרשיש

מצודת ציון

"אניות" - ספינות

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יכוננה" - את ירושלים יכונן להיות עומדת על כנה ובסיסה עד עולם ועד

"כאשר שמענו" - את הדברים מפי הנביאים כן ראינו אותם בעיר ה' שהוא אלהינו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"דמינו" - אתה אלהים הן הוחלנו מאז על חסדך אשר תראה בקרב היכלך

מצודת ציון

"דמינו" - ענין תוחלת ותקוה כמו דום לה' (לעיל לז)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צדק" - עם כי היכולת בידך לא תבוא בשטף אף כ"א בצדק

"כשמך" - כמו ששמך מורה שאתה מושל בכל כן מהראוי להלל אותך בזה על קצות הארץ

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען משפטיך" - אשר תעשה בחיל גוג

מצודת ציון

"בנות יהודה" - ערי יהודה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ספרו מגדליה" - ותראו כי רבים המה

"סובו ציון" - וראו תפארתה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פסגו" - הגביהו וחזקו הארמונות

"למען תספרו" - מגודל יופי הבנין הנעשה בעזר אלוה

"שיתו" - שימו לבכם לבנין החיל ליפותה ולחזקה

מצודת ציון

"לחילה" - היא החומה הנמוכה שלפני הגבוהה וכן ויאבל חיל וחומה (איכה ב)

"פסגו" - ענין הרמה וחוזק כמו עלה ראש הפסגה (דברים ג)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי זה אלהים" - העושה לנו כל זאת הוא אלהינו עד עולם ובדרך זה ינהגנו עולמית

מצודת ציון

"על מות" - כמו עולמית