מצודות על תהלים כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · כז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' אורי" - הלא ה' מאיר לי בעת צרה א"כ ממי אירא 

מצודת ציון

"מעוז" - חוזק

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקרוב" - בעת קרבו רשעים לבוא עלי לאכול בשרי והמה לי לאויבים ובודאי לא יחזרו מרעתם אבל בעת ההיא עזרני ה' והמה כשלו ונפלו ונמלטתי מידם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בזאת" - בהאמירה הזאת שאמרתי והיא ה' אורי וישעי

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבקר" - לדרוש בהיכלו בדבר מצות ה'

"לחזות" - לראות בנעימות תורת ה'

"שבתי" - שאשב בבית ה' טוב לי מללכת למלחמה ולנצח 

מצודת ציון

"ולבקר" - ולדרוש כמו לא יבקר (ויקרא י"ג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצור" - היה מרומם אותי להתגבר עליהם כאלו עמדתי על צור גבוה כי כן הדרך שהעומד ממעל הוא מתחזק על העומד מתחת

"כי יצפנני" - ביום בוא האויב הסתירני בסוכתו ולא יכלו לי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואזבחה" - ואז אזבח זבחים ואריע בשמחה יותר מאלו נלחמו בי ונצחתי אותם

"ועתה" - כאומר הנה עכ"ז הייתי מוטרד במלחמה ולזה אבקש עתה ממך שראשי ירום על אויבי מסביב שלא נלחמו עוד בי 

מצודת ציון

"תרועה" - רצה לומר בקול תרועת שמחה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קולי אקרא" - קולי אשר אקרא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לך" - בשליחותך אמר לי לבי בקשו פני וכן אעשה כי את פניך ה' אבקש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תט" - אל תטה את עבדך לנפול ביד האף הלא מעולם היית עזרתי לזה גם עתה אל תטשני 

מצודת ציון

"תטשני" - כמו תעזבני וכפל הדבר במלות שונות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יאספני" - אסף אותי אליו בתת לי די מחסורי

"עזבוני" - לא נתנו לי די מחסורי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען שוררי" - כי כשאכשל בדרכי ה' ואענש עליו ישמחו שוררי ויאמרו ידיהם רמה 

מצודת ציון

"הורני" - למדני

"שוררי" - ענין הבטה וכן שאפו שוררי (לקמן נ"ו) ורצה לומר האויבים המביטים עלי בעין רע

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפח חמס" - המדברים עלי דברי חמס

"בנפש צרי" - להשיג בי תאותם ורצונם 

מצודת ציון

"בנפש" - ברצון כמו אם יש את נפשכם (בראשית כ"ג)

"ויפח" - ענין דבור הבא בהפחת רוח הפה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לולא" - כאומר הנה כמעט היו מאבדים אותי אם לא עמדה לי זכות האמונה שהאמנתי בדבר ה' אשר הבטיחני לראות בטובו בזה העולם 

מצודת ציון

"לולא" - אם לא

"בארץ חיים" - זה העולם יקרא ארץ חיים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקוה וגו'" - כפל הדבר להתמדתו

"קוה" - ואמרתי אל נפשי קוה אל ה' וחזק בהבטחתו וזכות האמונה היא היא אשר עמדה לי 

מצודת ציון

"ויאמץ" - ענין כח וחוזק