מצודות על תהלים כה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · כה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נפשי אשא" - אמסור נפשי לך למנה

מצודת ציון

"אשא" - ענין מנחה ודורון כמו וישא משאות מאת פניו (בראשית מ"ד)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בך בטחתי" - הואיל ובטחתי בך ידעתי שלא אבוש ולא ישמחו אויבי במפלתי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבוגדים" - אבל הבוגדים בריעיהם חנם הם יבושו

"גם" - אז גם כל המקוים לך לא יבושו מן המלעיגים כי יראו כי יש תקוה

מצודת ציון

"ריקם" - בחנם וכן ואחלצה צוררי ריקם (לעיל ז')

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הדריכני" - רצה לומר למדני לדעת אמיתת דרכך לפי שאתה מושיעי ואליך אקוה לזה למדני דרכך ואלך בה ואהיה ראוי לתשועה

מצודת ציון

"הדריכני" - מלשון דרך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המה" - חסדיך ורחמיך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כחסדך וגו'" - אתה ה' כפי מדת חסדך זכור ר"ל זכור מעשי הטובים המביאים מדת החסד

"למען טובך" - עשה למען מדת טובך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"טוב וישר ה'" - ורוצה הוא להטיב לכל על כן מלמד הוא את החוטאים ומזהירם ללכת בדרך הנכון

מצודת ציון

"יורה" - ילמד

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ידרך" - מדריך את הענוים לאחוז בדרכיהם במשפט הראשון ולא יסורו ממנה ומלמדם עוד לאחוז בדרכי ה' וכמ"ש רבותינו ז"ל מה הוא רחום וגו'

מצודת ציון

"ידרך" - מלשון דרך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנוצרי" - לשלם חסד לשומרי בריתו ועדותיו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי רב הוא" - אף שעוני גדול ורב

"למען שמך ה'" - המורה על הרחמים

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי זה" - מי שירא מה' ובוחר בטוב אז ה' מלמדו ללכת בדרך שבחר וכמו שאמרו רבותינו ז"ל הבא לטהר מסייעין לו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תלין" - כשינוח וישכב בקבר תנוח נפשו בטוב ובזכותו יצליח זרעו וירשו ארץ העמים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובריתו" - התורה הנתונה בברית יגלה להם להודיעם

"ליראיו" - מגלה ליראיו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הוא וגו'" - ולזה עיני אליו לבטוח בו כי יש תקוה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי יחיד" - רצה לומר אין לי אוהב וריע כי כולם קמו עלי

מצודת ציון

"ועני" - רצה לומר מוכנע

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צרות לבבי" - הצרות אשר בלבבי המה מתרחבים והולכים לזה אשאל הוציאני ממצוקותי

מצודת ציון

"ממצוקותי" - מלשון צוקה וצרה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ושא" - ענין מחילה וסליחה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושנאת חמס" - ר"ל שונאים אותי כאלו הייתי איש חמס

מצודת ציון

"רבו" - גדלו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי קויתיך" - הואיל ואקוה לך א"כ מהראוי שאהיה נשמר בצרוף זכות מעשה התום והיושר

"תום וישר" - מעשה התום והיושר שעשיתי המה ילמדו עלי זכות להיות נשמר

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פדה וגו'" - כאומר לא על עצמי בלבד אני מתפלל כי אם על כלל ישראל