לדלג לתוכן

מצודות על שמואל א כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעין" - בעין המים והוא מעין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וסרני" - ענין שררה 

מצודת דוד

"וסרני וגו'" - הסרנים עברו עם מחניהם מאה מאה לבד עד תשלום האלף וכן כל אלף בפני עצמו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"העברים" - כן קרויים ישראל כי בעבר הנהר ישבו אבותיכם

"נפלו" - שכנו כמו (בראשית כה יח)על פני כל אחיו נפל 

מצודת דוד

"ולא מצאתי וגו'" - רצה לומר מיום שכנו אצלינו הן בהיותו בגת הן בהיותו בערי השדה לא מצאתי בו מאומה רע

"זה ימים" - שישב עמי בגת

"או זה שנים" - שישב בערי השדה

"מה העברים האלה" - רצה לומר מה המה עושים פה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הפקדתו" - מלשון פקדון והנחה

"לשטן" - לעשות איבה ושטנה ודומה לו (מלכים-א יא יד) ויקם ה' שטן לשלמה

"יתרצה" - מלשון רצוי 

מצודת דוד

"ובמה" - רצה לומר וכי באיזה דבר יכול הוא לרצות עצמו לאדוניו שאול למחול לו על מה שמרד בו הלא בהבאת ראשינו אליו יתרצה אליו ועל הכוונה ההיא הולך אתנו

"אשר הפקדתו" - אשר הנחתו לשבת שם

"ולא יהיה וגו'" - כי פן יהיה נוסף על שונאינו ונלחם בנו

"עליו" - על אכיש

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יענו" - ענין הרמת קול

"במחולות" - שם כלי זמר 

מצודת דוד

"אשר יענו לו" - אשר הרימו קול בעבורו על המחולות לאמר הכה וגו' ואם כן מעולם הוא שונא לפלשתים ומכה בהם ואין לבטוח בו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובעיני" - אבל בעיני וגו'

"כי ישר אתה וגו'" - אני מחזיק אותך לאיש ישר ונאמן וטוב בעיני בואך עמי במלחמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא תעשה רע" - דבר הרע בעיני הסרנים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מה" - מדוע אשוב כי מה עשיתי דבר רע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידעתי" - הן ידעתי שלא נמצא בך רעה כי טוב וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועבדי אדוניך" - רצה לומר אנשיך שהיו מאז עבדי שאול אדוניך והבאישו בו כמוך וכאומר בעבור זה נחשדים גם המה בעיני הסרנים כמוך ולזה ישובו עמך

"ואור לכם" - כשיאיר לכם היום לכו לדרככם