מצודות על ירמיהו לז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · לז · >>

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא ויוצא וגו'" - כי כשמלך צדקיה צוה להוציאו מבית הכלא שכלאו יהויקים ולא עזבו אותו בבית הכלא 

מצודת ציון

"ולא נתנו" - ולא עזבו כמו ולא נתן סיחון (במדבר כא)

"בית הכלוא" - בבית המאסר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את שמעם" - את פרסום גבורתם

"ויעלו" - הלכו מירושלים

"יצא ממצרים" - לעזרת יהודה 

מצודת ציון

"וחיל" - צבאות עם

"הצרים" - המקיפים להצר

"ויעלו" - ענין סילוק כמו ונעלה הענן (שם ט)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדרשני" - לדרוש אותי בתפלה

"שב לארצו" - ולא יבא לעזרה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושבו" - הכשדים ישובו להלחם בכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תשיאו" - אל תהיו נפתים בעצמיכם לאמר שהכשדים ילכו להם מכל וכל

"כי לא ילכו" - ר"ל לא ילכו מכל וכל כי ישובו 

מצודת ציון

"תשיאו" - ענין פתוי והסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אם הכיתם" - אף אם תכו את כל הכשדים ורק ישארו בה אנשים מדוקרי חרב

"איש באהלו" - אותם המדוקרים אשר ישכבו איש באהלו הם יקומו וישרפו את העיר הזאת והוא ענין הפלגה וגוזמא וכאומר לא יועיל שום תחבולה נגד גזירתי 

מצודת ציון

"מדוקרים" - ענין תחיבת חרב וחנית בגוף כמו כל הנמצא ידקר (ישעיהו יג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהעלות" - בעת שנסתלקו הכשדים מעל ירושלים על כי שמעו שבאים חיל פרעה לעזור ליהודה 

מצודת ציון

"בהעלות" - ענין סילוק

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא" - אז יצא ירמיהו מירושלים וגו'

"לחליק משם" - להשמיט עצמו משם בתוך העם היוצאים ר"ל שהיה יוצא בין העם היוצאים להיות נשמט מהם לבל ירגישו בו שומרי השער 

מצודת ציון

"לחליק" - כמו להחליק והוא מלשון החלקה והשמטה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי הוא" - כאשר בא בשער הנקרא שער בנימין ושם היה בעל פקידת שהיה ממונה לשמור פתח השער ההוא

"ויתפוש" - אחז בחזקה את ירמיהו באמרו הנה אתה נופל אל הכשדים להיות עמהם 

מצודת ציון

"בעל" - שר ואדון כמו אם בעליו עמו (שמות כב)

"פקדת" - מלשון פקיד וממונה

"ויתפוש" - אחזו בחזקה כמו והיא לא נתפשה (במדבר ה)

"נופל" - ענין הטיה זה התחברות כמו ונפלה אל מחנה ארם (מלכים ב ז)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שמע אליו" - לא קבל דבריו ולא האמין לו

"שקר" - הדבר הזה הוא שקר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בית יהונתן" - בבית יהונתן

"כי אותו" - כי את הבית ההוא הכינו להיות בית הכלא 

מצודת ציון

"ויקצפו" - מלשון קצף וכעס

"בית האסור" - בית המאסר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל החנויות" - ר"ל אשר בתוך החנויות

"כי בא ירמיהו" - אשר משם בא ירמיהוו אל בית הבור אשר שם בור בית האסורים והוא המקום היותר רע שבמאסר 

מצודת ציון

"כי בא" - אשר בא

"החנויות" - הם המקומות שמוכרין שם סחורה וכל ממכר וידוע הוא בדרז"ל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאמר ביד וגו'" - וחזר ואמר וזהו הנבואה הבאה אשר תנתן ביד מלך בבל

"יש" - באה לי נבואה מקרוב

"היש דבר" - ר"ל אם זה מקרוב בא לו נבואה מה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואיה נביאיכם" - ר"ל איה הבטחת נביאיכם אשר נבאו וגו' וכאומר הלא הנה בא ועושה מצור על העיר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אמות" - למען לא אמות שם מעקת המאסר

"ועתה" - הואיל ונביאיכם כחשו והאמת אתי שמע אתה אלי תפל עתה תחנתי לפניך וגו' 

מצודת ציון

"תפל" - ענין נטיה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב ירמיהו" - ר"ל שם ישב מרצונו ולא שאל להוציאו גם משם

"ונתון לו" - גם צוה לתת לו משוק האופים ככר לחם בכל יום עד אשר יהיה נשלם כל הלחם מן העיר

"ויפקידו" - והניחו בחצר המטרה שאין שם מאסר קשה כ"כ 

מצודת ציון

"ויפקידו" - מלשון פקדון והנחה

"בחצר המטרה" - שם משמר בית האסורים

"ככר" - כן יקרא לחם השלם

"מחוץ" - משוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א' כ)

"האופים" - מלשון אפיית הפת

"תום" - ענין השלמה