מצודות על ירמיהו לד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · לד · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממשלת ידו" - שהוא מושל עליהם

"וכל העמים" - כי גם מעמים אחרים באו לעזרתו

"עריה" - רצה לומר הסמוכים לה

"לאמר" - מוסב על הדבר וגו' מאת ה' לאמר 

מצודת ציון

"חילו" - צבאות עמו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרת אליו" - רצה לומר אליו לבד ולא יהיה עוד מי בדברך אליו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופיהו" - של מלך בבל

"ובידו תנתן" - ולא ימיתו אותך התופשים 

מצודת ציון

"תפוש תתפש" - ענין האחיזה בחזקה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תמות בחרב" - כי גם נ"נ לא ימיתך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני דברתי" - ובוודאי תקום

"והוי אדון" - בעת יספדו אותך יאמרו הוי הוי על מיתת האדון

"בשלום תמות" - ארז"ל לאחר שמת נ"נ הוציאו לצדקיה מן המאסר ומת על מטתו

"ובמשרפות" - כמו ששרפו על אבותיך המלכים מטתן וכלי תשמישן כן ישרפו עליך כי כן היה הדרך לשרוף על המלכים כמ"ש ישרפו לו וגו' (דברי הימים ב טז

מצודת ציון

"והוי" - ענין צעקת יללה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנותרות" - מה שלא כבשם עדיין

"אל לכיש" - על לכיש ועל עזקה כי כולם כבשם ושחת מבצרם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לקרא להם דרור" - ר"ל לקרא לעבדים ולשפחות דרור וכאשר יפרש במקרא שלאחריו 

מצודת ציון

"דרור" - ענין חירות וחפשי כמו וקראתם דרור (ויקרא כה)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשלח" - עכשיו יפרש למי יהיה הדרור ומה היא ואמר לשלח כל איש את עבדו וגו' חפשים ולתוספת ביאור אמר לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו איש והוא מקרא מסורס ור"ל שום איש לא יעבוד עוד ביהודי אחיו אחר שעבדו שש שנים וכמשפט התורה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמעו וגו'" - רצה לומר קבלו על עצמן לשלח איש את עבדו וגו'

"וישמעו וישלחו" - קבלו על עצמן לשלוח וכן שלחום ולפי שארכו הדברים במה שאמר לשלח וגו' לכן חזר ואמר וישמעו וכן דרך המקרא 

מצודת ציון

"וישמעו" - ענין קבלת דברים

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישובו" - אח"ז נתחרטו והחזירו את העבדים וגו' ותפשו בהם בחזקה להיות להם לעבדים ולשפחות 

מצודת ציון

"ויכבשום" - ענין התפיסה בחזקה כמו ויש מבנותינו נכבשות (נחמיה ה)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי דבר ה'" - זה הוא האמור בתחילת הענין הדבר אשר היה וגו' ולפי שארכו הדברים חזר לומר ויהי דבר ה'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביום הוציאי" - בעת הוציאי וגו' ועל מעמד הר סיני יאמר שאז כרת ברית על כל המצות בכללן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שמעו" - אל המצוה ההיא וחללוה

"מקץ" - ר"ל מתחילה כי הראש יקרא קצה כמו הסוף

"שבע שנים" - לימי עבדותו וכאשר יפרש אחריו ועבדך שש שנים ואחר כך תשלחו חפשי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשובו" - ואתם שבתם בתשובה היום וגו'

"לרעהו" - לעבדו העברי

"אשר נקרא שמי עליו" - כי נקרא בית ה'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותכבשו" - ותפשתם בהם בחזקה

"ותשובו" - והחזרתם לקחת איש את עבדו וגו'

"לנפשם" - ללכת לרצונם

"ותחללו את שמי" - בעברכם על שבועת הברית 

מצודת ציון

"ותחללו" - מלשון חלול

"לנפשם" - ענין רצון כמו אם יש את נפשכם (בראשית כג)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לזעוה לכל ממלכות הארץ" - ר"ל כולם יחרידו אתכם

"לקרא דרור" - ר"ל להתקיים קריאת הדרור

"הנני קורא לכם דרור" - ר"ל אתן אתכם חפשים ממני להיות מופקרים אל החרב וגו' ולא אהיה עוד אדון עליכם למנוע אתכם מידיהם 

מצודת ציון

"לזעוה" - ענין חרדה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר כרתו לפני" - וחוזר ומפרש שכרתו העגל לשני חלקים ועברו בין החלקים כי כן היה דרך כורתי ברית וכמ"ש בברית בין הבתרים ויבתר אותם בתוך וגו' והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה (בראשית טו) והוא היה שלוחו של מקום

"אשר לא הקימו" - כפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"העוברים" - המבטלים

"הקימו" - מלשון קיום

"בתריו" - חלקיו כמו ואת הצפור לא בתר (בראשית טו)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שרי יהודה" - והם שרי יהודה וגו' אשר עברו בין בתרי העגל 

מצודת ציון

"הסריסים" - מין שררה

"העוברים" - מלשון עברה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבהמת הארץ" - לחית הארץ כי חיה בכלל בהמה

"למאכל וגו'" - כי לא יקברום על כי ירבו מאד

"ונתתי" - לפי שארכו הדברים חזר לומר ונתתי אותם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וביד חיל וגו'" - הם האויבים ומבקשי נפשם והוא כפל ענין במ"ש

"העולים מעליכם" - אשר נסתלקו מעליכם בשמעם שבאו מצרים לעזור לכם כמ"ש וחיל פרעה יצא ממצרים וישמעו הכשדים וגו' ויעלו מעל ירושלים (לקמן לז) 

מצודת ציון

"העולים" - ענין סלוק כמו ויעלו מעל ירושלים (לקמן לז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנני מצוה" - ר"ל אעיר לבם

"והשיבותים" - אשיב לפה את חיל מלך בבל