מצודות על ירמיהו כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · כז · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"מוסרות" - רצועות שקושרין בו העול וכן ומוסרות ערוד (איוב לט)

"ומוטות" - מלשון מטה והם עצי העול

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושלחתם וגו'" - בימי יהויקים אמר לו כשימלוך צדקיהו ישלח המוסרות והמוטות אל המלכים האלה על ידי המלאכים הבאים אל צדקיהו (ואולי בא להתיעץ שימרדו כולם במלך בבל)

מצודת ציון

"מלאכים" - שלוחים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וצוית אותם" - את המלאכים תצוה להגיד אל אדוניהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונתתיה" - לכן בידי לתתה לאשר ישר בעיני

"אנכי עשיתי וגו'" - ואם כן הכל שלי המה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את חית" - ארז"ל שרכב על ארי וקשר תנין בראשו

"עבדי" - ר"ל עושה שליחותי בדבר זה

"הארצות האלה" - של המלכים אדוניכם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם הוא" - כמו שבא עת חורבן ארצות המלכים שהחריב נ"נ

"בן בנו" - זה בלשאצר

"עת ארצו" - זמן חורבן ארצו בימי דריוש המדי

"בנו" - זה אויל מרודך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד תומי" - עד כלותי אותם ביד נ"נ

"אפקוד" - אשגיח עליהם בהבאת חרב וגו'

"אשר לא יעבדו אותו" - אשר לא ירצה לעבדו ברצונו

"ואת אשר וגו'" - אשר לא יקבל עליו מעצמו עול שעבוד וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"אפקוד" - ענין השגחה

"תומי" - ענין כליון וכן עד תום כל הדור (דברים ב)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא תעבדו" - רצה לומר לא יתחזק עליכם להיות לו לעבדים

"ואל עונניכם" - גם הוא ענין כשוף כמו מעונן ומנחש (דברים יח)

"ואל כשפיכם" - העוסקים בשאר מיני כשוף

"ואל קוסמיכם" - השואלים בקסם והוא מין כשוף

"ואל חלומותיכם" - המגידים עתידות על ידי שאלת חלום

"אל נביאיכם" - הנביאים שלכם המנבאים לכם בשקר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והדחתי" - רצה לומר אני אהיה בעזרתו ואדיח אתכם ממקומכם ותהיו אבודים

"למען הרחיק אתכם" - ר"ל הם יועילו למען הרחיק וגו' כי כשתקבלו עליכם השעבוד תשבו בארצכם ותעלו המס אבל כשתלחמו עמו ויגבר עליכם יוליך אתכם בשבי אל ארץ מרחוק

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועבדה" - יעשה עבודת האדמה בחרישה וזריעה וישב בה ויאכל מלחמה

"והנחתיו" - ישכון במנוחה על אדמתו

מצודת ציון

"והנחתיו" - מלשון מנוחה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחיו" - תשארו חיים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר לא יעבוד" - אשר לא יקבל עליו מעצמו עול השעבוד

"אל הגוי" - על הגוי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא תעבדו" - רצה לומר לא יתחזק עליכם להיות לו לעבדים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען הדיחי אתכם" - הם יועילו למען הדיחי אתכם בשבי ושם תאבדו אתם והנביאים אבל כשתקבלו עליכם עול שעבוד תשבו בארצכם ותעלו המס

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מושבים" - יהיו מושבים מהרה מבבל לירושלים

"הנה כלי בית ה'" - אשר הובאו לבבל עם גלות יכניה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למה וגו'" - כי כשלא תקבלו עול שעבוד יכבוש את עיר ויחריבה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יפגעו נא בה'" - יתפללו עתה לה' לא על השבת הכלים אלא לבל יבואו לבבל הכלים הנותרים מה שלא לקח כשגלה את יכניה

מצודת ציון

"יפגעו" - ענין תפלה ובקשה כמו ואל תפגע בי (לעיל ז)

"נא" - עתה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל העמודים" - על עמודי הנחושת ועל ים הנחושת וגו'

מצודת ציון

"הים" - עשוי הוא כעין גיגית כמ"ש במלכים

"המכונות" - מלשון כן ובסיס והיו מתחת לכיורות כמ"ש במלכים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגלותו" - בעת שגלה לבבל עם יכניה ואת כל שרי יהודה וירושלים

מצודת ציון

"בגלותו" - כמו בהגלותו

"חורי" - כן יקראו השרים הגדולים וכן ואריבה את החורים (נחמיה ה)שהוא מלשון חיור ולובן וכאשר יקראו השפלים חשוכים כמ"ש בל יתיצב לפני חשוכים (משלי כב)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי כה אמר ה' וגו'" - בעבור שארכו הדברים באמרו אשר לא לקחם וגו' אמר שנית כי כה אמר ה' וגו' וכן דרך המקרא

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד יום פקדי אותם" - עד הזמן שאזכור אני בהם והוא בימי כורש ואז אעלה אותם משם ואשיב אותם אל המקום הזה

מצודת ציון

"פקדי" - ענין זכרון