לדלג לתוכן

מצודות על יהושע יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרבה מאד" - ולא תוכל לכבוש הכל בחייך

"זקן בא בימים" - זקן יאמר לשון בני אדם המוחש הנראה באדם מלובן השער והקמטת הפנים ולפעמים מקדים לבוא בלא עת ולזה פירש ואמר בא בימים כאומר הנה בא בזמנו לפי הימים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גלילות" - מחוזות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השיחור" - שם הנהר

"סרני" - ענין שררה 

מצודת דוד

"והעוים" - המה לא מפלשתים

"לכנעני תחשב" - והלא ארץ הכנעני נתתי לישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר צויתיך" - כמו שכתוב (דברים ג כח) וצו את יהושוע וגו' הוא ינחיל

"הפילה" - הטל הגורל ביניהם על מה שכבר כבשו ועל מה שלא כבשו עדיין וכל שבט יכבוש את חלקו

"אנכי אורישם" - אחרי מותך אני אגרשם לפניהם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה חלק" - רצה לומר בתחלה חלק הארץ לתשעה חלקים ומחצה כמנין השבטים הנוחלים ואחר זה הטל הגורל לדעת איזה חלק למי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עמו" - רצה לומר לפי שעם חצי השני משבט מנשה לקחו הראובני והגדי חלק נחלתם (ועם שלא הוזכר למעלה החצי השני משבט מנשה עם כל זה אמר עמו הואיל והזכיר חצי האחד)

"כאשר נתן להם משה" - מוסב על לקחו נחלתם ורצה לומר מאז כאשר נתן להם משה הנחלה ההיא לקחו אותה ונתרצו בה ואם כן הדבר קיים ואין לתת להם עוד בהעבר הזה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המישור" - מקום ישר ושוה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וירשם" - גרשם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לו" - למשה

"אשי ה'" - קדשי המזבח הניתן לאחר שקרבו מתיריו על האש

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למשפחותם" - רצה לומר לא נתן משה להם ביחד לשהם עצמם יחלקו ביניהם רק הוא בעצמו חלק לכל משפחה חלקה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהר העמק" - בההר שעמד בתוך העמק

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נסיכי" - ענין שררה 

מצודת דוד

"יושבי הארץ" - מתושבי ארץ סיחון

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל חלליהם" - עם שאר החללים ודומה להם ולא היה יכול להציל עצמו בקסמיו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחצריהן" - עיירות פרוזות מבלי חומה העומדים סביב עיר חומה 

מצודת דוד

"למשפחותם" - הנחלק לכל משפחה חלק לבד

"וגבול" - רצה לומר גם גבול הירדן והם הערים הסמוכים לירדן גם המה לגבול ראובן יחשבו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חות יאיר" - תרגומו כפרני יאיר

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבני מכיר" - חצי הגלעד וגו' נתן לבני מכיר לא לכולם כי אם לחצי בני מכיר

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלה אשר נחל" - אלה השבטים אשר הנחילם משה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' אלהי וגו'" - רצה לומר מותר אשי ה' הוא נחלתם