מצודות על זכריה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על זכריה · ג · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשטנו" - לקטרג עליו על מה שלא מיחה בבניו שנשאו נשים נכריות כמ"ש וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים וגו' מבני יהושוע בן יוצדק (עזרא י) כן ארז"ל

"על ימינו" - על ימין יהושוע

"ויראני" - במראה הנבואה 

מצודת ציון

"השטן" - מלאך מקטרג

"לשטנו" - ענין קטרוג וכן כתבו שטנה (עזרא ד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא זה" - ר"ל איך תקטרג עליו הלא הוא כאוד המוצל מאש כי הושלך באש ע"י נ"נ עם אחאב וצדקיהו נביאי השקר וניצל מן השריפה כמ"ש חז"ל וא"כ זכותו רב ואיך תקטרג עליו

"יגער וגו' ויגער" - ר"ל יגער ויחזור ויגער

"הבוחר בירושלים" - מוסב על ה' לומר ה' הבוחר בירושלים יגער בך

"ויאמר ה'" - ר"ל מלאך ה' 

מצודת ציון

"יגער" - ענין צעקת נזיפה

"אוד" - הוא העץ שמנדנדים בו את האש כמו כאוד מוצל משריפה (עמוס ד)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהושוע וגו' ועומד וגו'" - ר"ל בשעה שעמד לפני המלאך היה עדיין לבוש בגדים מלוכלכים ר"ל עדיין היה מלובש בזה העון כי עוד ישבו הנשים הנכריות תחת בניו ולא גרשו אותן והוא לא מיחה בהם 

מצודת ציון

"צואים" - ר"ל מלוכלכים ולפי שהצואה הוא לכלוך קורא לבגדים מלוכלכים בגדים צואים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והלבש" - צויתי להלביש אותך

"מחלצות" - ר"ל כשיוסר העון יגולה הזכות

"ויאמר אליו" - המלאך אמר ליהושוע

"ראה העברתי" - במה שצויתי להפריש בניך מהנכריות העברתי מעליך העון שהיה בך מה שלא מחית בהם

"ויען ויאמר" - המלאך שעמד יהושוע לפניו אמר אל המלאכים העומדים לפניו הסירו מיהושוע הבגדים המלוכלכים ר"ל הפרישו את בניו מנשותיהם הנכריות למען יוסר העון מיהושוע 

מצודת ציון

"ויען" - ענין הרמת קול כמו וענית ואמרת (דברים כו)

"מחלצות" - כן יקראו מין מלבושים נאים וכן המחלצות והמעטפות (ישעיהו ג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלאך ה' עומד" - בכל משך הזמן שנעשה כל זה

"וילבישהו בגדים" - ר"ל היה נגלה זכיותיו

"וישימו וגו'" - ר"ל נתקבלה תפילתו ומיד נתנו לו לרשת כתר כהונה גדולה

"ואומר" - זה מאמר זכריה שאמר התפללתי עליו שישימו על ראשו צניף טהור ר"ל שיהיה כתר כהונה גדולה לירושה לזרעו אחריו הואיל ופרשו מן הנכריות 

מצודת ציון

"צניף" - מלשון מצנפת העשוי לסבב את הראש

"טהור" - ר"ל ברור ונקי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעד" - אחר כל המעשים התרה המלאך ביהושוע 

מצודת ציון

"ויעד" - ענין התראה כי רוב המתרים מתרים בעדים למען לא יכחש לאחר זמן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתתי לך מהלכים" - ר"ל ומלבד זאת לא יקופח שכרם בעולם הנשמות כי אתן להם מהלכים וטיולים בין המלאכים האלה העומדים פה כמ"ש למעלה ויאמר אל העומדים לפניו

"וגם תשמור" - ר"ל בידם יהיו שמירות חצרי וכפל הדבר במ"ש

"וגם אתה תדין" - ר"ל גם זרעך כמוך יהיו כ"ג ופקידים עד עולם לדון את ביתי וע"פ יעשה כל צרכי הבית

"ואם את משמרתי תשמור" - ר"ל אם ישמרו הדברים שצויתי לשמרם וכפל הדבר במ"ש

"אם בדרכי תלך" - ר"ל אם זרעך ילכו בדרכי ואמר כמדבר עליו כי זרע האדם יחשב כמוהו וכן אקחך זרובבל (חגי ב

מצודת ציון

"תדין" - מלשון דין והוא ענין היישרת הדבר

"מהלכים" - מלשון הלוך וטיול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה ורעיך" - גם אתה שמע גם רעיך ישמעו והם חנניה מישאל ועזריה כי גם המה אנשי מופת כי נצולו מכבשן האש כמוך ומהראוי לייחד הדבור גם להם

"כי הנני מביא" - ר"ל והדבור הוא אשר הנני מביא את עבדי צמח וזהו מלך המשיח כמ"ש והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיהו כג

מצודת ציון

"מופת" - ענין נס ואות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומשתי וגו' ביום אחד" - ר"ל בפעם אחת אסיר עון הארץ ההיא כי אחדש בקרבם רוח נכון ולא יחטאו עוד ולא ימצא עוד עון

"הנני מפתח פתוחה וגו'" - המקום ב"ה בעצמו יחקוק צורות על האבנים ליפותם ר"ל הוא יתן כח ועזר על המלאכה

"על אבן אחת" - ועל כל אבן מאבני הבנין יהיה שבעה עינים ר"ל שמירות רבות יהיה מאת המקום ב"ה על הבנין ההוא

"כי הנה האבן וגו'" - ר"ל מוכן הוא האבן ההושם ביסוד בנין בית העתיד ע"י כ"ג מזרע יהושוע אשר יכהן אז ר"ל כבר הגזירה ההיא גזורה 

מצודת ציון

"שבעה עינים" - ר"ל הרבה וכן שבע יפול צדיק (משלי כד)

"מפתח פתוחה" - ענין חקיקת הציור כמו ויודע לפתח פתוחים (דברי הימים ב ה')

"ומשתי" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות יג)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תחת גפן" - להתענג לשבת בצילה ולאכול מפריה מרוב הטובה שיהיה אז