מצודות על דברי הימים ב לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · לב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אחרי וגו'" - ר"ל אחר הדברים הטובים האלה שעשה יחזקיהו באמת לשם ה' מ"מ בא עליו סנחריב וזהו לפי שבני יהודה הרעו מעשיהם

"ויאמר לבקעם" - חשב לבקעם וכן בקעם ודוגמתו להרגו בערמה (שמות כ"א) ור"ל חשב להרגו וכן הרגו

מצודת ציון

"ויחן" - מלשון חניה והשכנה

"לבקעם" - ר"ל לשחת ולפתוח החומות

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ופניו" - שם פניו לפנות להלחם בירושלים

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לסתום וגו'" - שלא ימצא מים לשתות וילך לו

"ויעזרהו" - לסתמם

מצודת ציון

"העינות" - המעינות כמו עין הקורא (שופטים טו)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בתוך הארץ" - מחוץ לירושלים

מצודת ציון

"השוטף" - כן יקרא מרוצת המים בחזקה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעל וגו'" - ר"ל הגביה את החומה למעלה מן המגדלות

"ולחוצה" - מן החומה ההיא בנה עוד חומה אחרת וחיזק פרצות המלוא שהיתה בעיר דוד

מצודת ציון

"המלוא" - מקום מוכן לאסיפת העם כמו קראו אחריך מלא (ירמיהו יב)

"שלח" - קבוצת חרב כמו ואיש שלחו בידו (לעיל כג)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תחתו" - ענין פחד ושבר

"ההמון" - רבוי העם

"רב" - גדול וחזק

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זרוע בשר" - עזרת זרוע בשר

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והוא על לכיש" - אז היה נלחם על לכיש ועמו כל אנשי ממשלתו

"על יחזקיה" - חוזר על ראשית המקרא לומר ששלח אל יחזקיה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על מה וגו'" - כאומר אם היה לכם בטחון מה להנצל מידי היה מהראוי לשבת במצור ובמצוק זמן מה להשיג תכלית טוב אבל הואיל ובטחון אין ובעל כרחכם תהיו נמסרים בידי מה לכם לשבת במצור צאו מיד אלי ועבדו אותי

מצודת ציון

"במצור" - מלשון צר ומצוק

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא יחזקיהו" - כאומר הסתת יחזקיה תועיל שתמותו ברעב ובצמא ולא לטובה היא כי אומר ה' יצילנו ואין זה בטחון

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא הוא" - כי הלא הוא בעצמו הסיר את הבמות הנעשים למקום ואמר לכם לפני מזבח אחד תשתחוו וגו' ומיעט א"כ בעבודת האלוה ואיך א"כ יעזרו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כזאת" - בדבר הבטחון כזאת

"אף כי" - כל שכן אלהיכם לא יציל אתכם הואיל והסיר יחזקיה את במותיו וכמ"ש למעלה וא"כ אין לכם בטחון מה

מצודת ציון

"ישיא" - ענין הסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג')

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועוד" - שדברו דברי חרוף

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יהודית" - בלשון יהודית למען יבינו כולם

"למען ילכדו" - בחושבם שימס לבבם ולא יעצרו כח להלחם

מצודת ציון

"ולבהלם" - מלשון בהלה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעשה וגו'" - אשר המה מעשה ידי אדם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומיציאי מעיו" - בניו המיתו אותו בבית אלהיו כמ"ש במלכים ב'

מצודת ציון

"ויכחד" - ענין כריתה כמו ותכחד מן הארץ (שמות ט)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וינהלם מסביב" - את כלם מסביב נהגם בנחת ובחמלה

מצודת ציון

"וינהלם" - ענין הנהגה בנחת כמו על מי מנוחות ינהלני (תהלים כג)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאחרי כן" - אחר שנעשה לו הנס הזה היה מנושא ומכובד לעיני כל העמים

מצודת ציון

"ומגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המעולה בין בפירות בין בבגדים בין באבני יקר

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בימים ההם" - שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב

"עד למות" - עד שהיה קרוב למות

"ויאמר לו" - קצר וסמך על המבין שאמר לו שקבל תפלתו ויחיה וגם נתן לו מופת ע"ז כמ"ש במלכים ב'

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא כגמול" - לא כמו שגמל עליו המקום ב"ה השיב לו

"כי גבה לבו" - במה שהראה לשלוחי מלך בבל את כל בית נכותו להתגאות בהם כמ"ש במלכים ב'

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בגובה לבו" - בעבור עון גובה לבו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לכל בהמה ובהמה" - לכל מין ומין בפני עצמו

"ועדרים לאורות" - בכל אבוס העמיד עדרים

מצודת ציון

"ומסכנות" - מקום אוצרות וכן ויבן ערי מסכנות (שמות א)

"וארות" - הם מקומות אשר יאכילו שם הבהמות כי אבוס בעליו (ישעיהו א)תרגומו אוריה דמרוהי

"ועדרים" - כן יקראו קבוצת המקנה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את מוצא" - את מקום מוצא העליון של גיחון

"ויישרם" - הוליכם בדרך ישר צד מטה אל רוח המערב לעיר דוד

"בכל מעשהו" - ר"ל ברוב כי הרוב הוא ככל

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכן וגו'" - חוזר למעלה כאומר הנה ברוב הדברים היה מוצלח וכן פעם נסהו ולא הצליח בו והוא בדבר מליצי שרי בבל

"לדרוש המופת" - לשאול אמיתת המופת הנעשה בארץ בעת חליו כמ"ש למעלה

"עזבו האלהים" - ר"ל לא הטה אז את לבבו לא לטובה ולא רעה

"לנסותו" - למען נסותו לדעת כל אשר בלבבו

מצודת ציון

"במליצי" - השליח נקרא מליץ כי מביא דברי המשלח אל מי שנשלח אליו והוא מלשון כי המליץ בינותם (בראשית מב)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחזון ישעיהוו" - ר"ל בדברי נבואות ישעיהו

"על ספר" - כמו ועל ספר

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"במעלה" - במקום המעולה שבהם וארז"ל עם דוד ושלמה

מצודת ציון

"במעלה" - במקום מעולה ומכובד