לדלג לתוכן

מצודות על דברי הימים ב כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בערבים" - הבי"ת הוא במקום מ"ם כמו והנותר בבשר ובלחם (ויקרא ח)ומשפטו מבשר ומלחם 

מצודת דוד

"הבא בערבים" - הבא מערבים אל מחנה פלשתים להלחם ביהורם כמה שכתוב למעלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן ארבעים ושתים שנה" - שנויה בסדר עולם שהמנין הזה הוא לצמיתת מלכות עמרי על כל ישראל אשר היתה ע"י שנשא יהושפט את בתו לאשה כמ"ש שם ויתכן שנשאה שנה אחת לפני מלוך עמרי על כל ישראל ובעבור היות אחזיה מזרעו קרה לו שנהרג עם מלך ישראל על ידי יהוא ולזה תלה מלכותו בצמיתת מלכות עמרי

"בת עמרי" - ולמעלה נאמר שיהורם אביו נשא בת אחאב ויהושפט אבי אביו נשא בת עמרי ויתכן שעמרי גדלה ונקראת בתו אף כי בני בנים הם כבנים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למשחית לו" - וכאומר עצתם לא היו לטובתו כ"א להשחיתו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרמים" - כמו הארמים באלף 

מצודת דוד

"גם בעצתם הלך" - הם היו מייעצים אותו וגם הוא הלך בעצתם ושמע להם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי המכים" - הוא מקרא קצר וכאלו אמר כי כאבו לו המכים וגו' ולזה היה צריך לרפואה

"ועזריהו" - הוא אחזיה ולמעלה קראו יהואחז ובשלש השמות היה נקרא

"ירד לראות" - ר"ל לבקרו בחליו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תבוסת" - מלשון בסיסה ורמיסה כמו כפגר מובס (ישעיהו יד

מצודת דוד

"ומאלהים היתה" - מה' באה רמיסת אחזיה ולזה נתן בלבו לבוא אל יורם ומזה באה לו המיתה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כהשפט" - כאשר עשה משפט מות לבית אחאב

"משרתים לאחזיהו" - אשר היו משרתים לאחזיה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתחבא" - מסתתר 

מצודת דוד

"והוא מתחבא" - בעת שבקשוהו היה מתחבא בשומרון ומצאוהו שם

"ויקברהו" - צוה להוליכו לירושלים לקברו בקבר הראוי לו כמ"ש במלכים ב'

"כי אמרו וגו'" - ובעבור כבוד אביו ראוי לקברו בדרך כבוד

"בן יהושפט" - בן יהורם בנו היה אבל בן הבן יחשב לבן

"ואין וגו'" - לא נשאר מי מבית אחזיה לעכב הכח אצלו להתחזק במלוכה כי כל זרע הממלכה היו קטנים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותדבר" - הביאה עליהם הדבר כי האכילה אותם דבר ארסי וכדומה

"לבית יהודה" - של בית יהודה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בת המלך" - בת יהורם היתה אחות אחזיה

"בחדר המטות" - שהיה בבה"מ

"יהוידע הכהן" - יתכן שהוא יוחנן הנזכר בדברי הימים א' (ה) ועיין בסוף מלכים בחשבון הדורות

"כי הוא וגו'" - ולזה חמלה על בנו

"מפני עתליה" - מוסב על ותסתירהו לומר ההסתרה היה מפני עתליה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי אתם" - יואש היה עם יהושבעת ובעלה בבית האלהים כי יהוידע בעלה היה כ"ג והתמידו לשבת בבית המקדש