מצודות על דברי הימים ב יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנכר" - של אלהי הנכר

"והבמות" - הבתים שבהם המזבחות קרוים גם הם בשם במות

"המצבות" - המזבחות העשויות מאבן אחת 

מצודת ציון

"ויגדע" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (ישעיהו ט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החמנים" - הצורות העשויות לעבודת החמה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ערי מצורה" - ערי מבצר

"כי שקטה" - והיה לו פנאי לבנותם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עודנו וגו'" - נחזק הערים בעודם לפנינו עד לא בא האויב

"דרשנו וינח לנו" - על שדרשנו לה' לזה הניח לנו מסביב 

מצודת ציון

"ונסב" - ונסבב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ודורכי קשת" - הדרך לדרוך הקשת ברגל למותחו היטב לירות למרחוק

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בגיא צפתה למרשה" - בהעמק הנראה והנשקף אל העומד במרשה 

מצודת ציון

"צפתה" - מלשון צפיה והבטה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין עמך לעזר" - אין הפרש עמך לעזור בין לעם רב בין למי שאין בו כח כלל

"ובשמך" - בבטחון שמך

"אל יעצר עמך" - אל יעצור אדם כח למולך לעכב הכח בידו להתגבר 

מצודת ציון

"נשענו" - ענין תמיכה

"ההמון" - רבוי עם

"אנוש" - הוא שם משמות האדם המורה על חולשתו והוא מלשון אנוש לשברך (ירמיהו ל)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאין להם מחיה" - עד לא נשאר להם חיות 

מצודת ציון

"וישאו" - ולקחו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי היה פחד ה'" - ולא עצרו כח להלחם בהם

"כי בזה רבה" - ולזה התעכבו לשלול את כל הערים

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אהלי מקנה" - אנשי אהל מקנה 

מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה