מצודות על דברי הימים ב יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על דברי הימים ב · יג · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשנת שמונה עשרה" - כי ירבעם ורחבעם מלכו כאחד ומת רחבעם בי"ז למלכו ובשנה הבאה מלך אביה שהיא בי"ח לירבעם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מיכיהו בת אוריאל" - היא מעכה בת אבישלום הנזכרת למעלה ושתי שמות היו לה ולאביה וכמוהו רבים בזה הספר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאסור" - ראש המלחמה נקרא אוסר על כי הוא מעמיד את אנשי המלחמה וקושר אותם באזהרות בעניני המלחמה וכן מי יאסור המלחמה (מלכים א' כ')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעל להר צמרים" - ר"ל במקום גבוה מן ההר 

מצודת ציון

"צמרים" - מלשון גובה כמו צמרת הארז והוא הסעיף העולה למעלה מכולם (יחזקאל יז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא לכם לדעת" - ר"ל הלא כולכם יודעים

"ברית מלח" - בכריתת ברית המתקיים כמלח הזה המתקיים ואינו מסריח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היה נער" - ר"ל בלא אמוץ הלב כנער בשנים

"ורך לבב" - הוא הפוך מן קשה הלב ור"ל שהיה מתפחד לרדת במלחמה

"ולא התחזק" - לקחת המלוכה מיד ירבעם 

מצודת ציון

"רקים" - פחותים ורקים מכל מעלה

"בליעל" - בלי עול ר"ל שפרקו עול שמים

"ויתאמצו" - התחזקו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ביד בני דוד" - הנתונה ביד בני דוד

"ואתם המון רב" - ר"ל ואם הבטחון הוא בעבור שאתם המון רב והלא עמכם עון עגלי הזהב ולא תוכלו לעמוד עם כי אתם המון רב 

מצודת ציון

"המון" - ענין רבוי ולתוספת ביאור אמר רב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הדחתם" - על ידיכם נדחו ממקומם ובאו לשבת עמדי וזה על כי לא הנחתם לבוא לשרת בבית ה'

"כל הבא" - כל הרוצה לחנך עצמו לעבודה

"בפר וגו'" - היה לכהן לעגלי הזהב 

מצודת ציון

"למלא ידו" - ענין חנוך כמו ומלאת את ידם (שמות כח)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחנו" - אבל אנחנו ה' הוא אלהינו

"בני אהרן" - המה בני אהרן

"במלאכת" - המה במלאכתם המוטל עליהם לשורר בבית ה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומקטירים" - הוא חוזר על בני אהרן

"בבקר בבקר" - ר"ל בכל בוקר

"ומערכת" - ועורכים מערכת לחם הפנים

"ומנורת וגו'" - ר"ל וזהירים הם בדבר המנורה לבער את הנרות בכל ערב 

מצודת ציון

"ומערכת" - ענין סדור

"ונרותיה" - כעין בזיכין והשמן והפתילה נתון בהם

"לבער" - להדליק כמו ובער עליה הכהן (ויקרא ו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בראש" - ללכת בראש המלחמה

"להריע עליכם" - להעלות זכרונינו לטובה כמ"ש וכי תבואו מלחמה וגו' והרעותם וגו' ונזכרתם וגו' (במדבר י)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הסב" - הסתיר אנשים במארב וסיבב אנשי המארב לבוא מאחרי בני יהודה

"ויהיו" - ירבעם והעם אשר עמו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המלחמה" - אנשי המלחמה

"מחצרים" - היו תוקעים בחצוצרות ולתוספת ביאור אמר בחצוצרות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויריעו" - תרועת נצחון כי בטחו בה' שינצחו המלחמה

"נגף" - הכה והחליש

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנותיה" - הכפרים הסמוכים לה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא עצר כח" - לא היה יכול להתחזק עוד בימי אביה

"וימת" - ר"ל היה מנוגף ומוכנע עד כי מת בימי אסא בנו 

מצודת ציון

"עצר" - ענין עכבה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתחזק" - וכאשר התחזק במלוכה נשא לו נשים וגו'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במדרש" - בספר מדרש של הנביא עדו ונקרא כן ע"ש שבו היה נדרש ספור עניני המלכים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שקטה הארץ" - נחה מן המלחמה