מצודות על איוב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על איוב · ב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי היום" - היום המוכן לשיבואו בו מלמדי הזכות והחובה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אי מזה" - איה המקום אשר תאמר מזה אני בא

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועודנו" - עם כי הוכה שבר על שבר עודו אוחז בתמימתו

"ותסיתני" - דבר בלשון בני אדם ור"ל קטרגת עליו להשחיתו בחנם מבלי עון כ"א לנסותו 

מצודת ציון

"ועודנו" - ועודו הוא

"ותסיתני" - מלשון הסתה ופתוי

"לבלעו" - להשחיתו כמו בלע ה' (איכה ב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עור בעד עור" - ר"ל ק"ו הדברים אם דרך אנשים לתת עור בעד עור שאם יבוא מי להכותו בעור פניו הלא ישים ידו על פניו לקבל ההכאה בעור היד ואם כן הוא במקצת גופו אל קצתו כ"ש הוא שיתן האיש את כל אשר לו בעד נפשו וכאומר הנה איוב יחשוב פן נגזר עליו המיתה ונאבד כל אשר לו תמורת נפשו ויעמד חי ולזה מקבל בסבר פנים יפות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל עצמו ואל בשרו" - במכאובי הגוף עצמו הקשה מאבדן הבנים והעושר

"אל פניך" - כמו על פניך ור"ל בעבור כעסך יגדף כלפי מעלה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנו בידך" - הנה הוא בידך להכותו בעצמו ובבשרו להכאיבו אך שמור את נפשו לבל תצא מגודל הכאב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא" - להכות את איוב

"בשחין רע" - הכואב ביותר

"מכף רגלו וגו'" - ר"ל בכל שטח הגוף 

מצודת ציון

"מכף רגלו" - כמו שנקרא תוך היד כף כן נקראה תחתית הרגל

"קדקדו" - הוא אמצעית הראש מקום יחולק שם השער אילך ואילך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקח לו חרש" - איוב לקח בידו שברי חרס לחכך בהם מקומות השחין

"בתוך האפר" - לקרר חמימות השחין 

מצודת ציון

"להתגרד" - ענין חיכוך ובדרז"ל גורד כדרכו ואינו חושש (שבת קמז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עודך" - עדיין אתה מחזיק בתמימתך וכאלו אמרה אל תחזיק עוד אלא ברך את ה' ובעון זה תמות מיד והנה טובה לך משתחיה ביסורים מכאיבים כאלה 

מצודת ציון

"ברך" - לשון כנוי כלפי מעלה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כדבר וגו' תדברי" - כדבר אחת מנשי הנבלות

"גם את הטוב" - ר"ל אם אמנם שדי הרע לנו הנה עוד יבוא מועד אשר נקבל גם את הטוב ולא נוסיף לקבל עוד את הרע

"בכל זאת" - עם כי נלקה בגופו ומצא מסית מ"מ לא חטא בשפתיו לברך את ה' כאשר הסיתתו אשתו 

מצודת ציון

"הנבלות" - פחותות וגרועות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמעו" - מן המספרים

"איש ממקומו" - כ"א בא ממקומו אל מקום איוב ובהיותם שם נאספו יחד לבוא אל איוב הביתה לנודד עליו בראש וכדרך המיצר בצרת האוהב ואף לנחמו בדברי תנחומין 

מצודת ציון

"ויועדו" - מלשון וועד ואסיפה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא הכירוהו" - כי נשתנה מאור פניו בעבור רוב הצרות והמכאובות

"ויקרעו איש" - כל אחד קרע מעילו וזרקו עפר למעלה מראשיהם לאויר השמים כי כן היה להם מנהג אבלות וצער

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לארץ" - על הקרקע לצער בצערו

"ואין דובר" - אין מי בהם דובר אליו דבר כי ראו אשר גדל הכאב מאד ולא מצאו עדיין מקום לנחמו