מלבי"ם על תהלים קכא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מלבי"ם על תהלים · קכא · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיר למעלות", הוסד על השגחת ה' הפרטיית החופפת על הצדיקים, "אשא עיני אל ההרים", יצייר כי כאשר היה בצרה הגיע לו תשועה פתאום מלמעלה מראשי הררי עד, והוא נושא עיניו אל ההרים שמשם בא לו העזר לראות "מאין יבא עזרי", מאיזה מקום בא העזר, וראה שלא בא מעבר ההרים. רק.  

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזרי" בא "מעם ה' עושה שמים וארץ", ר"ל עושה הטבע ומה שהוא למעלה מן הטבע, שהנהגת הטבע מיחס לעושה הארץ ומנהיגה עפ"י השמים שהוא המערכת, והנהגת הפליאה מיחס לעושה השמים ומנהיגם בכח שלמעלה מהם, וכן העזר הזה נדמה לי שהוא ארצי טבעיי ובאמת הוא שמימיי השגחיי:  

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל", מצייר ששומע קול אומר אליו, מה תשא עיניך לדרוש מקום העזר כאילו הוא דבר התחדש עתה, דע כי הגבוה ממך לא סרה השגחתו מאתך רגע. והשגחתו כפולה,
  • א) דבוקה בך עצמך "ולא יתן למוט רגלך" שמחזיק אותך בעצמך בל תמוט,
  • ב) חוץ ממך, הוא נדמה כשומר העומד אצלך לשמור אותך מפגעים חיצונים, אולם השומר הזה נעלה מיתר שומרים כי "לא ינום שומרך", כי שומר אחר ילאה ע"י תנומה ותופסק שמירתו:
 

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה לא ינום", שלא ינום מחמת לאות וחולשה, ויותר מזה כי "לא יישן" כלל כי לא נמצא אצלו טבע השינה כלל, שבן אדם אף מי שלא ינום מחמת עיפות הלא מוכרח הוא לישן ולהעמיד אז שומר אחר תחתיו:

ביאור המילות

"לא ינום". מחמת עיפות.

" ולא יישן". כלל אפי' השינה הטבעיית, ובארתי זה (ישעיה ה' כ"ז):
 

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה'", עוד מעלה בשמירתו, כי מלבד "שה' שומרך" מפגעים ארציים הוא גם כן "צלך", שהוא צל גם מרעות טבעיות שמיימיות, ואינו דומה כשומר אחר שאינו תמיד עמך, כי הוא נמצא תמיד "על יד ימינך", עד שמצד שהוא צלך:  

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יומם השמש לא יככה" - תישמר מרעת השמש ביום ומרעת הירח הלילה, הגם שטבעיהם מתנגדים זה לזה - זה חם ויבש וזה קר ולח.  

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ומצד שה' שומרך, תהיה שמירתו בשני ענינים.
  • א) שמירת הגוף, ועל זה אמר "ה' ישמרך מכל רע", שבזה ישמור את גופך מכל מיני רעות שבעולם;
  • ב) שמירת הנפש מחטא, "ה' ישמר את נפשך".
 

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ושמירות האלה כוללים בכל המקומות ובכל הזמנים.
  • נגד המקומות אומר "ה' ישמר צאתך ובואך",
  • ונגד כל הזמנים אומר "מעתה ועד עולם".

ביאור המילות

"ישמר צאתך". וגם בואך, אף שבעיר א"צ שמירה כ"כ ובברכה אמר בהפך ברוך אתה בבואך וגם ברוך אתה בצאתך הגם שבמקום אחר אין הברכה מצויה כ"כ כמו אם יושב בביתו: