מדרש תנחומא בראשית ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · מדרש תנחומא · בראשית · ו · >>

ו

» אלה תולדות השמים והארץ בהבראם «

אמר רבי ברכיה ורבי חלבו, בשם רבי שמואל בר נחמן: כל 'תולדות' שבתורה חסרי וא"ו – חוץ מזה, ואחרן "אלה תולדות פרץ" – ששניהם מלאין.
אמר רבי יודא הלוי בר שלום: וא"ו זו כנגד ששה דברים שחיסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא, ואלו הן:

  1. זיו פניו
  2. וקומתו,
  3. וחייו,
  4. ופירות הארץ,
  5. ונטרד מגן עדן,
  6. וחמה ולבנה


זיו פניו מנין? דכתיב: "משנה פניו ותשלחהו(איוב יד, כ).
קומתו מנין? דכתיב: אחור וקדם צרתני וגו' (תהלים, קלט).
חייו מנין? דאלו זכה – היה חי וקים לעולם,
פירות הארץ - דכתיב: ארורה האדמה בעבורך (בראשית, ג)
ונטרד מגן עדן - שנא': ויגרש את האדם (שם).
וחמה ולבנה מנין? דכתיב: חשך השמש בצאתו וגו' (ישעיה, יג).

ולעתיד, הקדוש ברוך הוא מחזירם.

זיו פניו מנין? דכתיב: כל רואיהם יכירום וגו' (שם סא),
קומתו מנין? דכתיב: ואולך אתכם קוממיות (ויקרא, כו) - שיהא כל אחד ואחד מישראל גבה קומה מאה אמות. רבי שמעון בן יוסי אומר: ר' אמה! כל קומה = מאה; קוממיות = מאתים.
וחייו מניין? דכתיב: כי כימי העץ ימי עמי (ישעיה, סה),
ופירות הארץ מנין? דכתיב: ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר (יחזקאל, מז). מהו? - שכל חדש וחדש יבכר בכורים חדשים; לא כבכורי חודש זה בכורי חודש אחר אלא מחדש,
גן עדן מנין? שנא': (הושע, יד) ישובו ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן,
חמה ולבנה מנין? דכתיב: (ישעיה, ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים,
וכתיב: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים, ה) ומתרגמינן: ורחמוהי צדיקיא יהון עתידין לאנהרה כזיהור יקריה על חד תלת מאה וארבעין ותלתא כמיפק שמשא בגבוריה.

ואימתי? - "ביום חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא" (ישעיה, ל) - מחץ מכתו של עולם - ירפא!