לדלג לתוכן

מ"ג מלכים א ב ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< · מ"ג מלכים א · ב · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושמרת את משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשָׁמַרְתָּ אֶת מִשְׁמֶרֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו לִשְׁמֹר חֻקֹּתָיו מִצְו‍ֹתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וְעֵדְו‍ֹתָיו כַּכָּתוּב בְּתוֹרַת מֹשֶׁה לְמַעַן תַּשְׂכִּיל אֵת כָּל אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה וְאֵת כָּל אֲשֶׁר תִּפְנֶה שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשָׁמַרְתָּ֞ אֶת־מִשְׁמֶ֣רֶת ׀ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ לָלֶ֤כֶת בִּדְרָכָיו֙ לִשְׁמֹ֨ר חֻקֹּתָ֤יו מִצְוֺתָיו֙ וּמִשְׁפָּטָ֣יו וְעֵדְוֺתָ֔יו כַּכָּת֖וּב בְּתוֹרַ֣ת מֹשֶׁ֑ה לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֗יל אֵ֚ת כׇּל־אֲשֶׁ֣ר תַּעֲשֶׂ֔ה וְאֵ֛ת כׇּל־אֲשֶׁ֥ר תִּפְנֶ֖ה שָֽׁם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

ותטר ית מטרת מימרא דיי אלהך למהך באורחן דתקנן קדמוהי למטר קימוהי פקודוהי ודינוהי וסהדותיה כמא דכתיב באוריתא דמשה בדיל דתצלח ית כל דתעביד וית כל אתר דתתפני לתמן:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען תשכיל" - רצה לומר כשתשמור כל המצות תשכיל עוד מהם את כל אשר תעשה מהדברים אשר לא נאמרו בתורה כי מהם חכמה תקח לעבוד את ה'

"ואת וגו'" - הוא כפל ענין במלות שונות

"ועדותיו" - הם המצות אשר טעמיהם להעיד על נפלאות ה' כשבת ומועדי ה' והדומים

"ומשפטיו" - מה שבין האדם לחברו

"משמרת ה'" - הדברים אשר צוה ה' לשמרם ואל בינתך אל תשען

"ללכת בדרכיו" - להיות רחום ורב חסד כמוהו

"חקותיו" - הם המצות שלא נתגלו טעמיהם והמה כחק וגזירה

"מצותיו" - מה שבין אדם למקום

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ושמרת". ובהנהגה בדברים שבין אדם למקום יהיה בהפך, כמ"ש (תהלים קלא, ב) אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי

אמו, יהיה כקטן אשר אמו תנחהו בכל צעדיו, כן "תשמר משמרת ה' ככתוב בתורת משה", ולא תסמך על בינתך. ומפרש "ללכת בדרכיו", הוא בעניני המדות, מה הוא רחום וחנון ארך אפים, שאלה הם דרכיו: "ולשמור חקותיו". במצות שאין בהם שום טעם: "מצותיו". הם מצות שיש בהם טעם: "ומשפטיו". במצות שבין אדם לחברו: "ועדותיו". במצות המעידים על חידוש העולם ויצ"מ, כמו השבתות והמועדים וכדומה, ורק "ככתוב בתורת משה", בלא תוספת ומגרעת, וכמ"ש (דברים יז, כ) לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל: "למען תשכיל" וכו' אמר שבזה תרויח בשתים, א] מצד עצם המצוה, שע"י "תשכיל את" "מעשיך". וכבר בארנו שיש הבדל בין מצליח ובין משכיל, שהצלחה תלויה במזל, וההשכלה תלויה בטוב שכל האדם לבחור האמצעיים הטובים תמיד, וזה ילמדוך מצות התורה ומשפטיה. ויש המשכיל את אשר יעשה ולא את אשר יפנה, כי בפנותו לבקש האמצעיים ימצא הרבה מהם בלתי טובים ויעזבם, עד יבחר הטוב שבאמצעיים וילך בהם ואז ישכיל בדרכו. ויש המשכיל את כל אשר יפנה, שגם אם יבחר אמצעיים בלתי מובילים אל התכלית ישיבום בשכלו לטוב, באופן שישיג מהם את המבוקש, וז"ש שישכיל גם "את כל אשר יפנה שם":

<< · מ"ג מלכים א · ב · ג · >>