לבוש אורח חיים תכד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תכד | >>

סימן תכד בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

מזכירין יעלה ויבוא בברכת המזון, ואומרו בבונה ירושלים, דיעלה ויבוא הוא תפילה ותחנונים, וכן ברכת בונה ירושלים הוא נמי תפילה ושייכים להדדי. ואם לא אמרה, אם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמיטיב, אע״פ שאמר ברכת בונה ירושלים, אומר: ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו ישראל לזכרון.

התחיל ברכת הטוב והמיטיב, וכל שכן שאם גמר כל הברכה שאין מחזירין אותו, כיון שאין האכילה מצוה מן התורה, אם כן אין ברכת המזון חובת היום כמו בשבת דלא סגי דלא אכיל. לכך כיון שבירך ברכת המזון על אכילתו, אין לו לחזור מחמת ראש חודש. ואע״ג דאסור להתענות, כדלעיל סימן ת״כ, מכל מקום אי בעי לא אכיל פת שיחייבנו בברכת המזון.