לבוש אורח חיים נב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן נב | >>

סימן נב בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

מי ששהה לבוא לבית הכנסת עד ישתבח
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

מי ששהה לבא לבית הכנסת ובא ומצא הציבור בסוף פסוקי דזמרה, ואם יתחיל הוא לומר מתחילה כל הברכות והמזמורים לא היו‏[1] יכול לקרוא קריאת שמע ולהתפלל עם הציבור, וכבר אמרו ז״ל שטוב לו לאדם שיקרא ק״ש ויתפלל עם הציבור, שהתפילה עם הציבור רצויה ומקובלת; כיצד יעשה? אם יראה שיש לו שהות שיכול לומר ברוך שאמר הודו לה׳ קראו בשמו עד והוא רחום ראשון, ואחר כך אשרי והללויות [ו]ישתבח, ואחר כך יגיע למקום שעומדים הקהל, יעשה כן. ואם אין לו שהות כל כך, יאמר ברוך שאמר ותהלה לדוד ומזמור הללו את ה׳ מן השמים והללו אל בקדשו, שהם עיקר ההילול והתשבחות שבפסוקי דזמרה, עד כל הנשמה תהלל יה וגומר, ואחר כך ישתבח ואחר כך יוצר וכו׳ עם הציבור, יעשה. ואם אין לו שהות גם לזה, יאמר ברוך שאמר ותהלה לדוד וישתבח ויוצר אור כו׳, שהרי העיקר לא נתקן אלא בשביל זה המזמור תהלה לדוד לבדו. ואם אין לו שהות כלל, ידלג הכל ויתחיל לומר קריאת שמע וברכותיה עם הציבור ויתפלל עמהם, ואחר כך יקרא כל הברכות והזמירות שדילג; רק הזמירות יאמר בלא ברכה שלפניה ולא שלאחריה, שכיון שעבר זמנם אין לברך עליהם*.

  • הג"ה: דעיקר מה שתקנו לומר פסוקי דזמרה, כדי לסדר שבחו של הקב״ה לפני התפילה, כמו שנתבאר לעיל בסימן שקודם זה סעיף א ולקמן סימן נד סעיף ג. ולא תקנו לאמרם אלא בברכה לפניה ובברכה לאחריה, אבל בלא ברכה לית לן בה, דהלואי דלומרינהו כולא יומא.

כל שכן אם אמר הברכות ברוך שאמר וישתבח עם תהלה לדוד באמצע, שיאמר אחר כך הנותרת‏[2] בלא ברכות שלפניהם ושלאחריהם. אבל שאר הברכות שחייב לאומרם בכל בוקר, על כל פנים יאמר אותם אחר התפילה אם לא היה לו שהות לומר אותם קודם לכן.*

  • הג"ה: ואפילו ברכת התורה. ואע"ג שנפטר באהבה רבה, כמו שנתבאר לעיל סימן מז סעיף ו; לפי שברכת התורה פוטרת כל היום, מה שאין כן באהבה רבה, וכדאיתא לעיל בסימן הנזכר סעיף ח וט׳.

כל שכן אם אמר הברכות "ברוך שאמר" ו"ישתבח" עם "תהלה לדוד" באמצע, שיאמר אחר כך הנותרת‏[3] בלא ברכות שלפניהם ושלאחריהם. אבל שאר הברכות שחייב לאומרם בכל בוקר, על כל פנים יאמר אותם אחר התפילה אם לא היה לו שהות לומר אותם קודם לכן.

הערות[עריכה]

  1. ^ צ"ל היה
  2. ^ צ"ל הנותרות, או: הנותרים. ויקיעורך.
  3. ^ אולי צ"ל הנותרות