לבוש אורח חיים מח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן מח | >>

סימן מח בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

פסוקי קרבן שבת
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

ואחר ברכת קידוש השם והפסוקים שאחריה השייכים לה עד "לעיניכם אמר יי", אומרים פרשת התמיד. והיא במקום הקרבת קרבן התמיד, שכן קבלו רז״ל שבזמן שאין בית המקדש קיים ואין יכולין להקריב הקרבנות, מי שעוסק בהן ובפרשיותיהן מעלה עליו הכתוב כאילו הקריבום, כמו שכתבתי למעלה, מ"זאת תורת החטאת", "זאת תורת האשם" וגומ׳.

  • (נראה שחסר כאן: "ובשבת קורין כאן פרשת מוסף שבת". ויקיעורך.)

אעפ׳׳י שעדיין לא התפלל תפילת שחרית שהיא במקום קרבן תמיד, וקיימא לן שתמיד קרב ראשונה, אין קפידא בכך, כיון שאמרו פרשת התמיד שהוא במקום התמיד יכול לומר אחריה פרשת המוספים, שזמנן כל היום. וכן בר״ח אומרים אחריה מוסף דר״ח, "ובראשי חדשיכם" וגומר, אף על פי שיקראו אותם אחר כך בס״ת קורין אותה בשחרית כרי לפרסם שהוא ר״ח, כמו שהיה המנהג בקידוש החודש, ועיין להלן סימן תכ״א. אבל בי״ט אין אומרים פרשת המוסף של י״ט בשחרית, מפני שיקראו אותה בתורה, וי״ט אין צריכין לפרסם שכבר הוא מפורסם מאתמול. ושבת אף על פי שהוא מפורסם אומרים אותה בשחר, שהרי אין יכולין לקרותה בתורה מפני שאין בה אלא שני פסוקים, כמו שיתבאר בסימן רפ״ג בע״ה.

ואפילו אותם שאומרים סדר המעמדות, שכלולין בהן סדר הקרבנות, צריכין לחזור ולקרות פרשת התמיד לבדה שנית בבית הכנסת עם שאר הברכות והזמירות, שאין בקריאה משום בל תוסיף. מיהו לרווחא דמילתא יכוין בקריאתו בפעם שנייה כקורא בתורה, ולא יכוין במקום הקרבת תמיד, שלא יהא כמקריב שני תמידין ביום אחד ומחזי כעובר בבל תוסיף.