לבוש אורח חיים תכא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תכא | >>

סימן תכא בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

קריאת ובראשי חדשיכם
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

נוהגין לברך ראש חודש בכל שבת שלפני ר״ח, כדי לפרסם ולהודיע לכל העם שידעו באיזה יום יהיה ר״ח. ואומרים מי שעשה ניסים כו׳. רק בשבת שלפני ראש השנה אין מברכין החודש, משום דכתיב "בכסה ליום חגנו", דמיירי בראש השנה, כלומר שיהא אותו החג מכוסה ולא יפרסמוהו, כמו שכתבתי טעמא בהלכות ראש השנה, להעלימו מן השטן שלא יקטרג עלינו. אבל אין לומר שהטעם הוא משום זכר לקידוש החודש, שאין מקדשין החודש קודם יום ראש חודש, שמיד שקידשוהו הרי הוא ר״ח.

ותקנו לומר זה הלשון: "מי שעשה ניסים" וכו׳, לפי שמצות ראש חודש היא המצוה הראשונה מיד שנגאלו ממצרים, לכך מתפללין על הגאולה בכל פעם שקובעין ר״ח. ויש אומרים הטעם, לפי שבזמן המקדש היו מקדשין על פי הראייה, ומתפללין שיקבץ נידחינו ונחזור לקדשו על פי הראייה. ונ״ל שזה אינו, שהרי מצינו שגם בזמן התנאים שאחר החורבן היו מקדשין על פי הראייה, על כן הטעם הראשון נראה לי עיקר.

ערב ראש חודש אין נופלין במנחה, מפני שהיא סמוך לקדושת היום. ואומרים קדיש שלם מיד על תפילת מנחה. ונוהגין לומר פרשת ובראשי חדשיכם בר״ח בשחרית בין הקרבנות של שחרית מיד אחר פרשת התמיד בר״ח.