לבוש אורח חיים מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן מד | >>

סימן מד בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

איסור שינה בתפילין
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

אסור לישן בתפילין אפילו שינת ארעי. במה דברים אמורים? כשאוחזן בידו בלא נרתק, שמא יפלו מידו; אבל כשהן בראשו או בזרועו ואין עמו אשה, פורס עליהן סודר בניעור וישן בהם שינת ארעי. ולא חשיב השינה היסח הדעת, שהרי הוא שוכח כל הבלי עולם בעת השינה; ואין זה היסח הדעת אלא כשהוא עומד בשחוק וקלות ראש. מכל מקום שינת קבע אסור לישן בהם כשהם בראשו, דחיישינן שמא יפיח בהם; מה שאין כן בשינת ארעי, דניים פורתא ולא אתא לידי הפחה. ואפילו הכי בלא פריסת סודר, או כשיש עמו אשה אפילו פרס סודר, ואפילו שינת ארעי, אסור, דהוה ליה בזיון. ואם הם כרוכים בידו, דליכא למיחש לשמא יפלו, או אם הם בנרתקם, בכל עניין שרי. וגם כשהם בזרועו ובראשו ומניח ראשו בין ברכיו והוא יושב וישן, מותר, דליכא בזיון כל כך, וגם ליכא למיחש שמא יחטפנו שינה וישן שינת קבע.