כלי יקר על דברים כה יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כלי יקר על דברים • פרק כה
יג • 


"לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה." "לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה." "אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך; למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך"

יש לדקדק:

אם הפירוש "גדולה" = יותר מן הראוי "וקטנה" = יותר מן הראוי, ושניהם שקר, ושוקל לעצמו בגדולה ולאחרים בקטנה - אם כן קשה, מהו שאמר "אבן שלמה וצדק יהיה לך"? כי תואר "השלימה" קאי וודאי על הקטנה יותר מהראוי, שצריך להשלים חסרונה שתהיה שלמה ובלתי חסרה; ולמה לא אמר דבר המתנגד אל הגדולה? ובעל כרחך אתה צריך לומר שתיבת "וצדק" אמר כנגד הגדולה השקרית. וקשה, הרי הצדק הוא היפך שניהם, "ושלימה" למה לי?

אלא וודאי כך פירושו: ...

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


וזהו ברפידים = רף ידים, דהיינו חסרי כוח, והיו עייף ויגע, כי לא היו נשואים על כנפי נשרים כמו אלו שבתוך הענן, אשר אין עייף ואין כושל בהם.

ובדרך דרש יש לומר: כשם שפרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" סמוכה לפרשת משקלות, כך אנו עושים פרשת זכור אחרי פרשת שקלים, הבאה לכפרה על עוון העגל שנעשה משקלי זהב, ע"י שהיו להוטים אחר הממון ביותר, כמבואר למעלה פרשת כי תשא. וכל הלהוט אחריו משקר גם במשקלות. ובעוון זה בא המן על ישראל מזרע עמלק בשקלי כסף, ומרדכי ציווה שלא ישלחו ידיהם בביזה לתקן זה, ואין כאן מקומו להאריך בו.


<< · כלי יקר על דברים · כה · יג · >>