יריעות שלמה על רש"י/דברים/לג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק יב[עריכה]

מה שפירש"י אין לך נאה בשור יותר מכתיפיו תימה הלא כתיפיו קאי אבנימין ושור מאן דכר שמיה וצ"ע כנ"ל:

פסוק יט[עריכה]

מה שפירש"י זבולון ויששכר היה נותן להם ממון בשפע הגירסה הנכונה ברש"י הים נותן להם ממון בשפע כן מצאתי מוגה במקצת רש"י וכנ"ל:

פסוק כו[עריכה]

בד"ה רוכב שמים בעזרך כו' ואין זה מושך עצמו ואחר עמו פירש לומר מלת בעזרך נמשך אלמעלה ואלמטה כלומר רוכב שמים בעזרך ובעזרך אשר בגאותו שוכן שחקים ודוק כנ"ל: שבח לאל אדון כל המערכה על ידי משה בן מהר"ר יוסף בצלאל כ"ץ זצ"ל מחוקק על ידי הפועל במלאכת הקודש נאם מרדכי בן לא"א יעקב זצ"ל זעציר מק"ק פרוסעיץ. וע"י הפועל במלאכת הקודש נאם יונה בן לא"א יהודא שלי"ט מק"ק פראג: