ירושלמי קידושין ג יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת קידושין · פרק ג · הלכה יג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה יג משנה[עריכה]

רבי טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הוולד עבד שיחררו נמצא הבן בן חורין ר אליעזר אומר הרי זה עבד וממזר

הלכה יג גמרא[עריכה]

כיני מתניתא ממזר מותר לו לישא שפחה רב יהודה בשם שמואל הלכתא כרבי טרפון רבי שמלאי הורי באנטוכיא רבי סימאי הורי כפר ספורייא הלכה כרבי טרפון תני משם ר מאיר יש איש ואשה שמולידין חמשה אומות כיצד מי שיש לו עבד ושפחה והולידו בנים הרי גוים נתגייר אחד מהן אחד גר ואחד גוי נתגייר רבו וגיירו לשני עבדים והולידו בנים הרי אילו עבדים אמר ר זעירא הדא אמרא גוי שבא על שפחה והוליד בן הוולד עבד שיחרר שפחה והולידה בן הוולד ממזר ואחר כך שיחרר העבד והוליד בן הרי זה בן עבד משוחרר יש מוכר לאביו לתת לאמו כתובתה כיצד מי שיש לו עבד ושפחה והוליד בן שיחרר את השפחה ונשאה וכתב כל נכסיו לבנה זהו שהוא מוכר לאביו לתת לאמו כתובתה רבי מאיר אומר אין ממזרין טהורין לעתיד לבוא שנאמר (זכריה ט) וישב ממזר באשדוד מוליכין טינה אצל טינה וסריות אצל סריות רבי יוסי אומר ממזרים טהורים לעתיד לבוא שנאמר (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו אמר לו רבי מאיר והלא אינו אומר אלא מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם אמר לו ר יוסי אילו נאמר וכל טומאותיכם ומכל גילוליכם ושתק הייתי אומר כדבריך הא אינו אומר אטהר אתכם אלא מן הממזירות רבי הונא בשם רבי יוסף אמר אין הלכה כרבי יוסי לעתיד לבוא