ירושלמי פסחים דף נב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף נב ב · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


לית יכיל דתנינן מטמא טומאת תהום הציץ מרצה מה עבדין לה דרומאיי פתרין לה בבעלים והא תנינן נזיר פתרין לה בעובדין על דעתיה דרשב"ל לא שנייא היא בעלים היא עובדין א"ר ירמיה הרי זה ק"ו שיש עליו תשובה דאינון יכלין מימר ליה לא אם אמרת בבעלים שהורעתה כוחן בזקן ובחולה תאמר בעובד שייפיתה כוחו בזקן ובחולה וכל ק"ו שיש עליו תשובה בטל קל וחמר אמר רבי חנניה הרי זה ק"ו שיש עליו תשובה דאינון יכלין מימר ליה לא אם אמרת בבעלים שמילת זכריו ועבדיו מעכבין אותו תאמר בעובד שאין מילת זכריו ועבדיו מעכבין אותו וכל ק"ו שיש עליו תשובה בטל ק"ו רבי יצחק בר גופתא בעיא קומי רבי מנא אילו יחיד בפסח למד מן הציבור בפסח עובד בשאר ימות השנה למד מן הציבור בפסח ר' אמי בעי ההן טמא מה את עבד לי בטמא טומאת זיבה וטומאת צרעת והתנינן מחוסרי כפרה אם משטבל הוא מחלל לא כל שכן עד שלא טבל ההן טבול יום מה את עביד ליה בטבול יום מן המת איתא חמי טמא מת אינו מחלל לא כל שכן טבול יום מן המת אלא טבול יום מן השרץ איתא חמי טבול יום מן המת אינו מחלל לא כל שכן טבול יום מן השרץ אמר רבי שמואל רב יודן מגעי זבין רבנן דקיסרין פתרין כולה בזב טבול יום שראה אחת טמא מת שראה שתים מחוסר כיפורים שראה שלש על דעתין דרומאיי מגע זב כזב נישמעינה מן הדא דאמר רבי אליעזר בשם ר' הושעיה (שמות כח) ונשא אהרן את עון הקדשים עון הקריבים לא עון המקריבין מהו עון הקריבין דם זב לא מגע זב ודכוותה עון המקריבין מגע זב הדא אמרה היה הציבור מגעי זבין ומגעי זבות אינן עושין בטומאה

מתני'

נטמא שלם או רובו שורפין אותו לפני הבירה מעצי המערכ' נטמא מיעוטו והנותר שורפין אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמן הציקנים שורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה