ירושלמי פסחים דף נג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף נג א · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא

ר' חמא בר עוקבה בשם ר' יוסי בן חנינה כדי לפרסמו להודיע שקילקל בו אמר הריני שורפו לפני הבירה מעצי עצמו אין שומעין לו לא צורכה דלא אמר הריני שורפו על גגי מעצי עצמי כל שכן אין שומעין לו רבי ירמיה בשם רבי הילא להודיע לבוא אחריו שהוא צוייקן תדע לך בכל אתר לא צווח ליה צוייקן וכא את צווח ליה צוייקן קל הקילו באכסניי אמר ר' יוחנן מגדל היה עומד בהר הבית והיה קרוי בירה רבי שמעון בן לקיש אמר כל הר הבית קרוי בירה (דברי הימים א כט) ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר הכינותי

מתני'

הפסח שיצא או שנטמא ישרף מיד נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתו ויצא לבית השריפה ר"י בן ברוקה אומר אף ישרף מיד שאין לו אוכלין

גמרא

תני רבי חייה פסול פגול גוף הוא ונשרף מיד נטמאו בעלים או שמתו פסול מכשיר טעון צורה א"ר יוסה מתניתא אמרה כן פסח שיצא או שנטמא פסול גוף הוא ונשרף מיד נטמאו הבעלים או שמתו פסול מכשיר הוא וטעון צורה רבי חמא בר עוקבה בשם ר' יוסה בר חנינה רבי נחמיה ר' יוחנן ברוקה שניהם אמרו דבר אחד דתני א"ר נחמיה וכי מפני אנינה נשרף והא לא נשרף אלא מפני הטומאה שאילו מפני אנינה נשרף היה לשלשתן לישרף דבר אחר והלא פינחס היה עמהן דבר אחר והלא מותר לאוכלו מבערב על דעתיה דרבי נחמיה ישרוף וימנה סבר רבי נחמיה שלשתן נשרפו היה לו לפינחס לוכל ואדיין לא נתמנה כהן גדול והיה לו לאהרן לוכל מבערב סבר רבי נחמיה אנינה לילה תורה