ירושלמי סוטה ט ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ט · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנה[עריכה]

זקני אותה העיר רוחצין ידיהם במים במקום עריפתה של עגלה ואומרים (דברים כא) ידינו לא שפכו את הדם הזה וגו וכי עלה על לבנו שבית דין שופכי דמים הן אלא שלא בא לידינו ופטרנוהו לא ראינוהו והנחנוהו הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל אשר פדית י"י ולא היו צריכין לומר ונכפר להם הדם אלא רוח הקודש מבשרתן אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר לכם נמצא ההורג עד שלא תיערף העגלה תצא ותרעה בעדר משנערפה תיקבר במקומה שעל ספק באה מתחילתה כיפרה ספיקה והלכה לה נערפה העגלה ואח"כ נמצא ההורג הרי זה ייהרג

הלכה ו גמרא[עריכה]

רבנין דהכא פתרין קרייא בהורג ורבנין דתמן פתרין קרייא בנהרג רבנין דהכא פתרין קרייא בהורג שלא בא על ידינו ופטרנוהו ולא הרגנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו ועימעמנו על דינו ורבנין דתמן פתרין קרייא בנהרג לא בא על ידינו ופטרנוהו בלא הלוייה ולא ראינוהו והנחנוהו בלא פרנסה והזקנים רוחצין את ידיהן במים על מקום עריפתה של עגלה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה וגו והכהנים אומרים כפר לעמך ישראל ורוח הקודש אומרת ונכפר להם הדם שלשה מקריות נאמרו בענין אחד מה שאמר זה לא אמר זה ומה שאמר זה לא אמר זה כיוצא בדבר אתה אומר (בראשית לח) ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה עד כאן אמרה תמר ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני עד כאן אמר יהודה ורוח הקודש אמר ולא יסף עוד לדעתה ג מקריות נאמרו בענין אחד מה שאמר זה לא אמר זה כיוצא בדבר אתה אומר (במדבר יג) ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה עד כאן אמר יהושע אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו שם עד כאן אמרו המרגלים ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה עד כאן אמר כלב שלש מקריות נאמרו בענין אחד מה שאמר זה לא אמר זה ומה שאמר זה לא אמר זה כיוצא בדבר אתה אומר (שופטים ה) בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא וגו עד כאן אמרה אמו של סיסרא חכמת שרותיה תענינה הלא ימצאו יחלקו שלל אמרו כלותיה ורוח הקודש אומרת כן יאבדו כל אויביך י"י אמר רבי פינחס כדיי היא שתכפר עד יציאת מצרים אמר ר ינאי דברי רבי מאיר אפי ערפה חייב רבי יעקב בר אחא ר אמי בשם ר שמעון בן לקיש אפילו דברי ר מאיר ערפה פטור אמר ר אילא לפוטרו משום אותו ואת בנו כרבי שמעון אמר רבי ינאי שמעתי לה גבול מאימתי היא נאסרת והורידו משעת הורדה אמר ר שמואל בר ר יצחק עד שהיא בחיים היא קדוש מתניתא אמרה כן תצא ותרעה בעדר מהו תצא תצא מקדושתה אמר רבי מתניא ויאות מה כתיב (דברים כא) ונכפר להם הדם ושתק אלא אפילו כן ואתה תבער הדם הנקי מקרבך