ירושלמי סוטה ז ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ז · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ו משנה[עריכה]

ברכת כהנים כיצד במדינה אומרים אותה שלש ברכות ובמקדש ברכה אחת במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה ככינוייו במדינה כהנים נושאין את ידיהם כנגד כתפותיהן ובמקדש על גבי ראשיהן חוץ מכ"ג שאינו מגביה ידיו למעלה מן הציץ ר"י אומר אף כ"ג מגביה את ידיו למעלה מן הציץ שנאמר (ויקרא ט) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם ברכת כהן גדול כיצד חזן הכנסת נוטל ספר התורה ונותנו לראש הכנסת ראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול כהן גדול עומד ומקבל וקורא עומד וקורא אחרי מות ואך בעשור וגולל את התורה ומניח בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן ובעשור שבחומש הפיקודים קורא אותו על פה ומברך עליה שמונה ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודייה ועל מחילת העון ועל המקדש ועל ישראל ועל הכהנים ושאר תפילה

הלכה ו גמרא[עריכה]

אמר רב חסדא צער גדול היה להן בכל אתר את אמר הולכין אצל התורה והכא את אמר מוליכין את התורה אצלן אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן והא תמן מויבלין אורית גבי ריש גלותא אמר רבי יוסי בי ר בון על ידי שזרעו של דוד משוקע שם אינון עבדין לו כמנהג אבהתהון תמן תנינן מדלגין בנביא ואין מדלגין מנביא לנביא ובנביא של י"ב מותר ואין מדלגין בתורה ר ירמיה בשם רשב"ל לפי שאין גוללין ס"ת ברבים ר יוסי בעי הגע עצמך שהיתה פרשה קטנה אלא כדי שישמעו ישראל על סדר והא תנינן וקורא אחרי מות ואך בעשו שנייא היא שחיא סדרו של יום תדע לך דמר רבי שמעון בן לקיש בכל מקום אינו קורא על פה וכא קורא על פה רבי יוסי מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי כד דהיא חדא אורייא תונייל לה לחורי פרוכתא כד אינון תרתיי תי מייבל חדא ומייתי חדא ומברך עליה שמונה ברכות על התורה הבוחר בתורה על העבודה שאותך לבדך בירה נעבוד על ההודיה הטוב לך להודות על מחילת העון מוחל עונות עמו ישראל ברחמים על המקדש הבוחר במקדש ואמר רבי אידי השוכן בציון ועל ישראל הבוחר בישראל ועל הכהנים הבוחר בכהנים ועל שאר תפילה תחינה ובקשה שעמך ישראל צריכין להוושע לפניך ברוך אתה ה שומע תפילה