ירושלמי סוטה ה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ה · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

בו ביום דרש רבי עקיבה (במדבר לה) ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיי באמה ומקרא א אומר מקיר העיר וחוצ אלף אמה סביב אי אפשר לומר אף אמה שכבר נאמר אלפיים אמה ואי אפשר לומר אלפיים אמה שכבר נאמר אלף אמה ולמה נאמר אלפיים אלא אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת רבי אליעזר בנו של ר יוסי הגלילי אומר אלף אמה מגרש ואלפיים שדות וכרמים

הלכה ג גמרא[עריכה]

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר אלפיים אמה תחום ערי הלוים צא מהן אלף אמה מגרש נמצא רביע מגרש והשאר שדות וכרמים רבי ירמיה ר שמואל בר רב יצחק בשם רב רביע מאלף אמר רבי יצחק ואפילו תימר רביע מכל צד רביע הוא מאן דמרבע ארבע גרבין בעי אשיתסר רבי מנא משער כהדא לבנה ר אבין משער כהדא רצועה ר אושעיה משער כהדא דסיקרין אמר ר יוסי בי רבי בון חמשין על חמשין בית סאה מאת על מאת בית ארבעת סאין כהדא ריש גלותא איטלק עילוי חד טריקלין ארבעין על ארבעין דימליניה מיטין אתא לגבי רב הונא אמר ליה פייסון דיסבון מינך עשרין על עשרין כדון ועשרין על עשרין בתר זמן ואת מיתגר פלגא ר בא בשם רבי יהודה רבי זעירא בשם רבי עוקבא אין מקדרין אלא בחבל חמשים אמה ר זעירא בשם רב חסדיי אין מקדרין לא בערי הלוים ולא במקום עריפה בנחל ניחא כמאן דאמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה תחום שבת ברם כמאן דמר אלף אמה מגרש ואלפיים אמה שדות וכרמים כלום למדו תחום שבת לא מערי הלוים לעיקר אין מקדרין ולטפיל מקדרין ומניין שלא היו קוברין בערי הלוים רבי אבהו בשם ק יוסי בר חנינה (במדבר לה) ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם לבהמתם ולחייתם ניתנה ולא ניתנו לקבורה