ירושלמי כלאים ח ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ח · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

אין קושרין את הסוס לא בצדדי הקרון ולא לאחר הקרון ולא את הליבדקס לגמלים רבי יהודה אומר כל הנולדים מן הסוס אף על פי שאביהן חמור מותרין זה עם זה וכן הנולדין מן החמור אף על פי שאביהן סוס מותרין זה עם זה אבל הנולדים מן הסוס עם הנולדין מן החמור אסורין זה עם זה

הלכה ג גמרא[עריכה]

אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון ולא לאחר הקרון תני רבי מאיר פוטר אם היה מסייעו בין במעלה בין בירידה הכל מודין שהוא אסור אמר רבי יוחנן מפני שזה נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה רב אמר מפני שנושאין את החבל שבנתים רבי ירמיה בעי קשרן בשערן מה נן קיימין אם בשקשרו בשערו כך אנו אומרים אסור להרכיב בהמה על גבי חבירתה אם בשקשרו החבל בשערו נאמר מפני שהן נושאין את החבל שבנתים רבי יונה אמר איתפלגון רב ורבי יוחנן רבי יוחנן אמר מפני שזה נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה רב אמר מפני שהן נושאין את החבל שבנתים מה נפק מן ביניהון קשרו בשערו בין על דעתיה דרב בין על דעתיה דרבי יוחנן פטור ולא הליבדקס אית תניי תני ניברקוס מאן דאמר ליבדקס שם ליבוי על שם (דנייאל יא) לובים וכושים במצעדיו מ"ד ניברקוס אבהטס מהו אבהטס חמר סלק רבי יונה רב הושעיא בעי גרים הבאים מליבוי מהו להמתין להם שלשה דורות אמר רבי יונה בוצרייה מן מה דאנן חמין ההן פולא מצריי כד רטיב אינון צווחין ליה לובי כד הוא נגיב אינון צווחין ליה פול מצריי הדא אמרה גר מלובי צריך להמתין ג' דורות הדא אמרה היא לוב היא מצרים רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה הלכה כדברי התלמיד דברי חכמים כל מין פרידות אחד ואלו הן הסימנין אמר רבי יונה כל שאזניו קטנות אמו סוסה ואביו חמור גדולות אמו חמורה ואביו סוס רבי מנא מפקד לאילין דרבי יודן נשיאה אין בעיתון מיזבון מולוון אתון זבנין לו אזניהון דקיקין שאמו סוסה ואביו חמור הלובן מן האיש שממנו מוח ועצמות והגידים והאודם מן האשה שממנו העור והבשר והדם והרוח והנפש והנשמה משל הקב"ה ושלשתן שותפין בו רבי בא רבי יהודה בשם רב מודים חכמים לרבי יהודה בסוס בן סוס בן חמור עם חמור בן חמור בן סוס רבי חגיי רבי זעירא בשם רבי איסת [איסי] בני עזים בני רחלים אסורים זה עם זה ולא כן נן אמרין עז בן עז בן רחל עם רחל בן רחל בן עז