ירושלמי כלאים ח ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ח · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנה[עריכה]

בהמה עם בהמה וחיה עם חיה בהמה עם חיה וחיה עם בהמה טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה טמאה עם טהורה וטהורה עם טמאה אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים רבי מאיר פוטר והלישית שהיא קשורה לרצועתיהן אסורה

הלכה ב גמרא[עריכה]

בהמה עם בהמה כו' יכול לא יהא מעמיד זכרים אצל הנקבות ונקבות אצל הזכרים תלמוד לומר (ויקרא ד) בהמתך לא תרביע אין את אסור אלא מלהרביע אבל מעמיד את זכרים אצל נקבות ונקבות אצל זכרים וכי מה עשה מעשה לא בשהטיל ולפי דעתו הוא מטיל איסי בן עקביה אמר אסור לרכב על גבי פרדה מקל וחומר ומה אם בבגדים שאת מותר ללבוש זה על זה את אוסר [אסור] בתערובתן בהמה שאת אסור להנהיג בה בזו עם זו לא כל שכן את אסור לרכוב עליה והא כתיב (שמואל ב יג) וירכבו איש על פרדו וינוסו אין למדין מן המלכות והא כתיב (מלכים א א) והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי בריה מששת ימי בראשית היתה רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בי רבי חנינה אמר המנהיג קולו [בקול] בכלאים לוקה ותני כן הנהיגה המשיכה קרא לה ובאת אחריו נתחייב בה לשלם כשואל והתני שמואל היתה עומדת חוץ לתחום וקרא לה ובאת אחריו הרי זה פטור תמן לדעתה היא מהלכת ברם הכא על כורחה היא מהלכת והתני טיפח כנגד עינו וסימייה כנגד אזנו וחרשה לא יצא לחירות אמר רבי לעזר בי רבי יוסי קומי רבי יוסי שנייא היא שהוא יכול לברוח תדע לך שהוא כן דתני תפש בו הרי זה חייב היושב בקרון רבנין אמרין משקל הוא ר' מאיר אמר אינו משקל בראשונה לא היו אלא שתים דכתיב (בראשית מא) וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו עמד פרעה ועשה שלש דכתיב (שמות יד) ושלישים על כולו עמדה מלכות הרשעה ועשה אותן ארבעה: