ירושלמי יבמות י ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק י · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה[עריכה]

אמרו לה מת בנך ואחר כך מת בעליך ונתייבמה ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והוולד הראשון והאחרון ממזר

הלכה ד גמרא[עריכה]

לא היתה צריכה להינשא אלא להתייבם והוא יבמה שנישאת בלא חליצה רבי ירמיה אמר זה חולץ וזה מקיים רבי יודה בר פזי בשם ר' יוחנן תצא רבי יוסי בשם ר' הילא תצא רבי יוסי שאיל לר' פינחס היך סבר רבי אמר ליה כרבי ירמיה אמר ליה חזור בך דלא כן אני כותב עליך זקן ממרא אמר רבי זבידא מתניתא מסייע לרבי יוחנן תצא מזה ומזה ושלשה עשר דברים בו כדברי רבי מאיר שאמר משום רבי עקיבה רבו וחכמים אומרים אין ממזר ביבמה לא אמר אלא אין ממזר ביבמה הא לצאת תצא והתנינן תצא ואמר רבי יוחנן תצא