טור אורח חיים פו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אורח חיים · סימן פו (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

הלכות קריאת שמע וברכותיה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

טור[עריכה]

הרוחץ במים סרוחים או במי משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס, לא יתכסה בהן ויקרא. ואסור לקרות כנגדן כמו כנגד הצואה, לפניו כמלא עיניו ואחריו ארבע אמות ממקום שכלה הריח:

בית יוסף[עריכה]

הרוחץ במים סרוחים או במי משרה וכו' — בפרק מי שמתו (דף כב:) תנן: לא יתכסה במים הרעים ולא במי משרה עד שיטיל לתוכן מים, וכמה ירחיק מהם ומן הצואה? ד' אמות. ובגמרא (דף כה:): וכמה מיא רמי ואזיל? אלא הכי קאמר: לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל, ומי רגלים עד שיטיל לתוכן מים. ופירש רש"י: מים הרעים. סרוחים. ומשמע לרבינו דכי קתני "כמה ירחיק מהם", קאי אמים הרעים ומי משרה ומי רגלים. ויש לתמוה על הרמב"ם, שלא הזכיר זה בהלכות קריאת שמע. ולכן נראה לי שהוא מפרש, דהא דקתני "כמה ירחיק מהם", לא קאי אלא אמי רגלים בלבד, וכן נראה מדבריו בפירוש המשנה. ומיהו לפי מה שכתבתי בסימן ע"ט דאפשר דבכלל דברי הרמב"ם הוא להרחיק מנבלה המסרחת, אפשר דהוא הדין למים הרעים ומי משרה וכדברי רבינו:

בית חדש (ב"ח)[עריכה]

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

הרוחץ במים סרוחים בפ' מי שמתו (סוף דף כ"ב) תנן ולא יתכסה לא במים הרעים פי' סרוחי' ולא במי משרה עד שיטיל לתוכן מים וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ד' אמות ובגמ' (דף כ"ה) וכמה מיא רמי ואזיל ומוקי לה בחסורי מיחסרא והכי קתני לא יתכסה במים הרעים ולא במי המשרה כלל ומי רגלים עד שיטיל לתוכן מים ויקרא. ובהא דתנן וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ד' אמות מפרש רב הונא ל"ש אלא לאחוריו אבל לפניו מרחיק מלא עיניו ומשמע לרבינו דהאי וכמה ירחיק מהן אכולהו קאי אמים רעים ומי משרה ומי רגלים דכולהו דינן כדין צואה דצריך להרחיק מאחוריו ד' אמות ממקום שכלה הריח ומלפניו כמלא עיניו ואיכא למידק לפי זה כיון דצריך להרחיק מהן א"כ פשיטא דלא יקרא כשהוא בתוך המים סרוחים או בתוך מי המשרה ולמה ליה למתנייה וי"ל דה"א לכתחלה צריך להרחיק אבל בדיעבד שהוא רוחץ בתוך מים סרוחים ובמי משרה לרפואה והגיע זמן ק"ש קורא קמ"ל דאסור לקרותו זהו שכתב רבינו הרוחץ במים סרוחים דאפילו בדיעבד אסור אבל הרמב"ם מפרש דהא דתני וכמה ירחיק מהן אמי רגלים לחודיה קאי וכן פי' רש"י במשנה וכמה ירחיק מהן ממי רגלים עכ"ל: