ט"ז על חושן משפט קעג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| ט"ז על שולחן ערוך חושן משפט קעג |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(סעיף ג' אין להם דרך) כו'. מ"ש בסמ"ע סק"ז דזה מיירי בחלוקה בלא שומא ועילוי קי"ל הא כתב הרא"ש פ"ק דבתרא ומביאו הב"י סימן קע"ב ע"ד במי שחלקו בתים בשומא ועילוי דנועל לכל פתח ד' אמות דזהו בכלל העילוי ולא דמי לחלון דאינו זוכה לו בהרחקת ד"א כנגדו דהני ד"א שכנגד החלון אינם מעיקר התשמיש של הבית כ"כ וכו' ועוד התם יש לבית אורה בלאו הכי כדפי' לעיל עכ"ל הרי דפריך מחלון דאחין שחלקו אד"א של פתח שהם בשומא וכן מבואר בהדיא בגמרא פ"ק דבתרא (דף ז) ד' דמיירי בחלוקה ע"פ עילוי ושומא ומייתי עלה נהרדעי לטעמייהו דאמר ר"נ האחין שחלקו לקוחות כו' אלא דברור דאחין שחלקו מיירי ג"כ בעילוי ושומא לא מיירי כאן במאפיל לגמרי ואע"פ שכתב רבינו כאן שמסלקו לא בעי למימר מאפיל לגמרי אלא שיש רשות לכופו שיסלקנו לאפוקי מדעת הרמב"ן סימן קנ"ד דאין יכול לכפותו לסתום רק שיכול לבנות כנגדו כנלע"ד: