ויקיטקסט:ספר החוקים הפתוח/תרגיל 4

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בוקר/צהריים/ערב טוב :)
הנה רשימת המשימות שלנו להיום:

רשימת מטלות עבור צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) (מקור) (שיחה):
  • הטמעת צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה) (תיקון), התש"ף-2020 במקור.
לפני שמתחילים
סיימתם בהצלחה את התרגיל השני והשלישי?
היכן נוסח התיקון?
לצערנו מאגר החקיקה הלאומי לא כולל תקנות וצווים, נכון לעתה. לכן אנחנו צריכים לחפש בעצמנו את נוסח התיקון באתר רשומות.
פתחו את אתר רשומות בחלונית נפרדת, והכניסו את הביטוי "צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה)" לשדה החיפוש "תוכן עניינים", בצד ימין. יתקבלו שתי תוצאות - חוברת 7754 (הפרסום המקורי של הצו), וחוברת 8353 (תיקון תש"ף). לחצו על הסימן "[+] מידע נוסף" כדי לראות את תוכן העניינים של כל חוברת. אנחנו מעוניינים לשלב את תיקון תש"ף, כלומר את הנוסח שבחוברת 8353. לחצו על הורדה (התמונה שמעל ל"מידע נוסף" ומימין לפרטי החוברת), ותקבלו את החוברת המלאה. התיקון עצמו מופיע בתחילת עמ' 638 - תיקון כותרת השוליים של סעיף 1 והוספת סעיף 2 לצו.
אנחנו לא הולכים להעתיק את הטקסט ידנית כי זה פתח לאינספור טעויות הקלדה שאנחנו רוצים להימנע מהן. במקום זאת נשתמש בכלי ההמרה האוטומטית, שנמצא בכתובת tools.openlaw.org.il. כלי ההמרה ממיר את קובץ ה-pdf לטקסט נקי, אבל הוא צריך את כתובת הקובץ. העתיקו מאתר הרשומות את הכתובת של הקובץ (מקש ימני ו-"Copy link address" או "העתק קישור"), והדביקו את כתובת הקישור בשדה "כתובת הקובץ" של כלי ההמרה (תחת החלונית "המרה מכתובת"). אפשרות אחרת היא להוריד את קובץ החוברת למחשב, ולהעלות את הקובץ בחלונית "המרה מקובץ". לחצו על הכפתור "שלח", והנה הטקסט הנקי לשילוב בנוסח הצו.
זה, למעשה, היה עיקר התרגיל. אם הגעתם עד הלום, משימת השילוב תהיה קלה יחסית.
התחלת התרגיל
לחצו כאן לעריכת המקור; התעלמו מאזהרה (כן, אתם עורכים גרסה ישנה של הדף), בצעו את השילוב בהתאם להוראות לעיל, ושמרו את הדף לאחר סיום העריכה (פרסום השינויים).
בדיקת התרגיל
לחצו כאן לבדיקת העריכה; שימו לב להבדלים, ככל שישנם, בין העריכה שלכם לבין הפתרון.
אחרי שסיימתם
הקישורים לאתר הרשומות ולכלי ההמרה מופיעים בתחתית הדף ויקיטקסט:חקיקה. כאמור, מאגר החקיקה הלאומי לא כולל תקנות וצווים, ולכן אין לנו מערכת אוטומטית שמייצרת משימות שילוב עבור תקנות וצווים. כמה מתנדבים נוהגים לסרוק מדי פעם את אתר רשומות, ומבצעים משימות שילוב באופן ידני. נשמח אם תצטרפו אלינו מדי פעם לפטרול של עדכוני הרשומות.

 


<שם> צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017

<מקור> ((ק"ת תשע"ז, 474|צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה ))). ((תש"ף, 638|תיקון)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי סעיף 63(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:

@ 1. סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה - שותפות לחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט (תיקון: תש"ף)

(א) שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, ומתקיימים בה כל אלה - יראוה לעניין הפקודה כחברה:
(1) עיסוקה, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, הן בארץ או מחוץ לארץ; לעניין זה, "נפט" - כל אחד מאלה:
(א) כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנפט, התשי"ב-1952;
(ב) כמשמעותו בסעיף 6 לתוספת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011;
(2) אינה שותפות כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988.

@ 2. סוגי שותפויות שיראו אותן לעניין הפקודה כחברה - שותפות מחקר ופיתוח (תיקון: תש"ף)

שותפות כהגדרתה בסעיף 63(ד) לפקודה, שהיא תושבת ישראל כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לפקודה, אשר עיסוקה הוא מחקר או פיתוח, כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984, במישרין או בעקיפין.

<פרסום> ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)

<חתימה> משה כחלון שר האוצר