לדלג לתוכן

ויקיטקסט:ספר החוקים הפתוח/תגיות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

שפת תגיות[עריכה]

תגיות כלליות
<שם> חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 שם החוק.
<מקור> ((ס"ח תשס"ח, 42|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007)); ((תשע"א, 993|תיקון מס' 1)). רשימת מקורות – היכן פורסם החוק והיכן פורסמו שינוייו. פרמטר שלישי (אופציונלי) הוא מזהה מיוחד של קובץ ה-pdf באתר הכנסת. ראו כאן להסבר נוסף.
<מבוא> הנוסח המאוחד של חוק זה מחליף את החוקים המפורטים בלוחות ההשוואה שבסוף החוק. מבוא לחוק (כטקסט אפור).
<חתימות>
* אהוד אולמרט, ראש הממשלה
* דניאל פרידמן, שר המשפטים
רשימת חתימות בסוף החוק.
<פרסום> ה' באייר, תש"ח יום פרסום החוק, מופיע לצד החתימות בסוף החוק.
<שם קודם> חוק הקופירייט, 1911 שם קודם של החוק.
<מאגר #### תיקון ####> משמש למעקב אחר עדכוני החוק במאגר החקיקה הלאומי.
חלוקה היררכית של החוק
= חלק ב': עבירות =
== פרק ז': בטחון המדינה ויחסי חוץ ==
=== סימן א': הוראות כלליות ===
== פרק א': הוראות יסוד (תיקון: תשנ"ד) ==
סימון כותרת (חלוקה לפרקים). גודל התצוגה נקבע לפי רמת ההיררכיה (מספר סימני ה-=), ולא לפי הסוג (חלק/פרק/סימן/תוספת וכו'). ניתן לציין "תיקון". כל כותרת יוצרת עוגן, בהתאם לסוג.
סעיפים וסעיפי-משנה
@ 1. הגדרות
: בחוק זה –
:- "זכות יוצרים" – כמשמעותה [[בסעיף 11]];
:- "זכות מוסרית" – כמשמעותה [[בסעיף 46]];
סימן השטרודל (@) הוא תגית לסימון סעיף. אחריו מופיע מספר הסעיף וכותרת הסעיף. כל סעיף יוצר עוגן. אין עוגנים בסעיפים-קטנים.
@ 4. היצירות שבהן יש זכות יוצרים
: (א) זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:
:: (1) יצירה מקורית ...;
:: (2) תקליט;
:: ובלבד ש...
: (ב) לעניין סעיף קטן (א)...
נקודתיים מסמנות הזחה. נקודתיים ולאחריהן מספר או אות בסוגריים, מסמנות תת-סעיף, תת-תת-סעיף, וכו'. טקסט ללא הזחה שקול להזחה בסיסית של 1. ההזחה של : (א) ושל :: היא 2.
מקף לאחר הנקודותיים בתחילת השורה (:-) מסמן הגדרה.
@ 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח) תיקונים לסעיף, מופיע מתחת לכותרת הסעיף.
@ 61. שיעור הקנסות [יא/27] (תיקון: תש"ם) הטקסט בסוגריים המרובעים מופיע בכותרת השוליים. לרוב מציין את מספר הסעיף בנוסח קודם.
תגיות טקסטואליות
(((בוטל).)) הערה טקסטואלית (טקסט אפור מוקטן).
((ס"ח תשס"ח, 42|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007)) הערה כ-tooltip (תיבה מרחפת).
'''טקסט''' טקסט מודגש.
קישורים פנימיים וחיצוניים
"זכות יוצרים" – כמשמעותה [[בסעיף 11]]; הוראות [[פרק ה']] או [[פרק זה]]; קישורים פנימיים בתוך החוק. לא מוגבל רק לסעיפים, קישוריות לתקנה, תוספת, סימן, טופס, וכו' וכו'.
[[פקודת המכס]]; [[חוק העונשין]]; [[חוק העונשין, התשל"ז-1977]]; [[צו זכות-יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953]]; [[פקודת הנזיקין [נוסח חדש]]] קישור חיצוני, לחוק אחר.
שימוש עצמי כהגדרתו [[בסעיף 129 לפקודת המכס]];
כפל הקנס הקבוע [[בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין]].
קישור לעוגן ספציפי בדף אחר.
"זכות יוצרים" – כמשמעותה [[סעיף 11 לחוק זכות יוצרים|בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007]]; "זכות יוצרים" – כמשמעותה [[#סעיף 11|בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007]]. קישור עם טקסט שונה – קישור כפרמטר ראשון, טקסט לתצוגה כפרמטר שני. סולמית (#) מאפשרת לציין עוגן בדף החיצוני, כשהקישור עצמו נלקח מהטקסט (או ההיפך).
[[+#סימן ב פרק ז|סימן ב']] [[+|או סימן ד' בפרק ז']] [[לחוק העונשין]], וכן [[+|סעיפים 143]], [[+|144]], [[+|146]] [[+|ו-147]] [[-|לחוק האמור]]; קישור לעוגן בדף חיצוני, כאשר הקישור ניתן בהמשך (+) או שימוש בקישור הקודם (-). ניתן לציין עוגן שונה מהרשום על-ידי שימוש ב-#.
בתוקף סמכותי לפי [[=החוק|חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998]] (להלן – החוק) ... הגדרת שם מקוצר לחוק נתון. לאחר [[=החוק|חוק חופש המידע]], כל קישור המתייחס לחוק יפוענח כאילו נרשם חוק חופש המידע.
[[http://wipo.int/‎|רשימת ארצות האיגוד]] מתפרסמת על ידי WIPO. קישור לכתובת אינטרנט חיצונית. ככלל, אין להוסיף קישור לערכים בוויקיפדיה, למעט במקרים מיוחדים (כגון בפקודת סדרי השלטון והמשפט או בפקודת הסמים המסוכנים).
[[קובץ:PEGI_drugs.svg|50px]] הוספת תמונה או איור. יש להוסיף רק כאשר החוק כולל איור זה. רצוי להוסיף פרמטר גודל (למשל, 50px).
קיצורים שונים
@ 1. : (((בוטל).)) כתיבה מקוצרת של סעיף ובו שורה יחידה, (((בוטל).)).
@ : בתוספת זאת ... סעיף ללא מספר, למשל באחת התוספות לחוק.
תוכן עניינים
__TOC__ הכנסת תוכן עניינים מעוצב, עם קישורים לפרקים ולסימנים השונים בחוק. בדרך כלל יופיע אחרי ה<מקור> או ה<מבוא>.
=== פרק שלישי: (((בוטל))) __NOTOC__ === סימון שלא לכלול בתוכן העניינים את הפרק ופרקי-המשנה שלו.
=== פרק שלישי: (((בוטל))) __NOSUB__ === סימון שלא לכלול בתוכן העניינים את פרקי-המשנה של הפרק.

קישורים[עריכה]

 • לכל אלמנט (סעיף, סימן, פרק, חלק, תוספת וכדומה) נוצר עוגן מתאים, וכך ניתן לקשר בין סעיף לסעיף בחוק. תבנית {{סחפ}} בוויקיפדיה מאפשרת לקשר מדפים בוויקיפדיה לסעיפים ופרקים ספציפיים של החוק.
 • בהמרה של המקור לטקסט המעוצב מתבצע פענוח אוטומטי של הקישור. לא צריך לדאוג בשל קישורים אדומים שמופיעים בתצוגה של דף המקור.
 • המפענח מבין את משמעויות חלק, פרק, סימן, תוספת, טופס וכדומה. המפענח מכיר את כל סוגי שמות המספרים (מונים וסודרים, כתיב מלא וחסר, זכרי ונקבי). המפענח יקשר את [[פרק ששי א]] לעוגן בשם "פרק 6א" ואת [[פרק שמיני 1]] לעוגן בשם "פרק 8-1".
 • יש להכליל תחיליות (בחוק/לחוק וכדומה) בטקסט המקושר. ככלל, יש להכליל את הקטע המקסימלי המתייחס לקישור. למשל, "... האמור [[בסימן ד' שבפרק זה]]".
 • אם מופיע טווח סעיפים יש להכליל את כל הטווח. הקישור יצביע לסעיף הראשון בטווח. למשל, הקישור [[סעיפים 2 עד 8]] יצביע אל סעיף 2.
 • הקישורים הם עד רמת הסעיף. לכן, בקטע "הדרכים האמורות [[בסעיף 2(1), 2(3) עד (7) ו-(9) עד (11)]]", יש להכליל את כל הטקסט המתייחס לסעיף 2.
 • המפענח יודע לתרגם קישורים הכוללים ביטויים כגון [[בפרק זה]], [[תקנות אלו]], [[החוק האמור]], וכדומה. הדוגמה האחרונה שקולה ל-[[-|החוק האמור]].
 • הפרטים בתוספת ממוספרים, וניתן לקשר אל [[פרט 11 שבתוספת השלישית]].
 • בציון סדרה של פרקים ("בפרקים א', ב' ו-י"ד"), תוספות ("התוספת השלישית או הרביעית") וכיוצ"ב, המפענח יזהה את סוג הקישור בהתאם להקשר. די לסמן "[[בפרקים א']], [[ב']] [[ו-י"ד]]" (במקום "[[פרק א|בפרקים א']], [[פרק ב|ב']] [[פרק יד|ו-י"ד]]"). באופן דומה די לסמן "[[התוספת השלישית]] [[או הרביעית]]". במקרים נדירים המפענח עלול שלא לזהות את ההקשר הנכון ואז צריך לציין את הקישור במפורש, למשל "[[התוספת השלישית]] [[תוספת רביעית|או הרביעית]]".

קישורים למתקדמים[עריכה]

 • אפשר להגדיר קיצור, שם מקוצר של החוק, בתוך הקישור. אחרי [[=החוק|חוק חופש המידע]], כל קישור המתייחס ל"חוק" יפוענח כאילו נרשם "חוק חופש המידע". כלומר, מוגדר קיצור "החוק", שמפנה אל "חוק חופש המידע". המפענח מבין הטיות כגון [[סעיף 5 לחוק]].
 • באופן דומה, אם בטקסט מופיע רק הקיצור, למשל "הפקודה" כשהכוונה היא לפקודת מס הכנסה, אפשר לציין את הקיצור ע"י [[פקודת מס הכנסה=|הפקודה]] (שימו לב לצד של סימן השווה). התגית שימושית במקרים בהם שם החוק שובש בנוסח הרשמי, למשל [[חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות=|חוק המרכז לגביית אגרות, קנסות והוצאות]].
 • המפענח מתיר להשתמש בקיצור לפני שהוגדר. למשל, קישור מסוג [[תקנות הנגישות]] יעודכן בהמשך כשיוגדרו תקנות הנגישות – [[=תקנות הנגישות|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003]].
 • ניתן להגדיר קיצורים מחדש. ייתכן שבתחילה הפקודה מתייחסת לפקודת מס הכנסה, ובהמשך לפקודת מסילות הברזל.
 • לפעמים הטקסט כולל חלק מהמידע הנדרש לשם פענוח הקישור, למשל [[פרט 1 בחלק א לתוספת זו|פרט 1]]. הסימן "$" מוחלף בטקסט המסומן ומאפשר להשתמש בו כחלק מהקישור המלא. כך, [[$ חלק א תוספת זו|פרט 1]] הופך ל-[[פרט 1 חלק א תוספת זו|פרט 1]].

הערות[עריכה]

 • סעיפים הכוללים תיקונים עקיפים – אין לכלול את תוכן התיקון, אלא להחליף בהערה "((הנוסח שולב [[בחוק פלוני]].))". במקרה שהסעיף כולו מתייחס לתיקון עקיף, ניתן להשמיט את כותרת הסעיף.
 • רוב ההערות מתייחסות לביטול של סעיפים או פסקאות. שימו לב: סעיף או סעיף-קטן (((בוטל).)) או (((נמחק).)), בעוד פסקה (((בוטלה).)) או (((נמחקה).)). כמו-כן, לעתים סעיף לא בוטל אלא (((פקע).)), משפקעה הוראת-השעה שנתנה לו תוקף. בכל מקרה, יש לפסק בהתאם לפיסוק המקורי. כלומר, אם הפסקה הסתיימה בנקודה-פסיק, היא (((בוטלה);)), אך אם הסתיימה בנקודה, הפסקה (((בוטלה).)).
 • הערות יכולות להתייחס גם לטעויות סופר ("יצירות (([במקור האנגלי: מקוריות])) ספרותיות", להוראת-שעה ("(((סעיף זה חל בשנת 2012).))") וכדומה. אין להוסיף הערות פרשניות.
 • אם פורסמה חקיקת-משנה (תקנות, צווים וכו') הקשורה לסעיף מסוים בחוק, רצוי להוסיף הערה מתאימה. למשל, "((פורסם [[צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)|צו בדבר קביעת גופים ציבוריים]] (ק"ת תשמ"ו, 466).))" או "((פורסם [[צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986]].))".

שילוב תיקונים עם תחולה עתידית[עריכה]

 • לרוב, תיקון לחוק לא חל ברגע הפרסום אלא בתאריך עתידי. יש לציין תחולה עתידית בהערה כגון (((החל מיום 1.4.2018):)), בראש הסעיף או הפסקה הרלוונטיים.
 • אם התיקון מתקן סעיף קיים, הדרך הפשוטה לשלב את התיקון היא לשכפל את הפסקה. למשל, אם נרשם –
: (א) עבירה לפי [[סעיפים 10]] [[ו-11]] דינה קנס...
ולפי התיקון, שתחילתו בשנת 2018 , המילים "סעיפים 10 ו-11" יוחלפו במילים "סעיפים 10, 11 ו-11א", החוק יעודכן כך –
: (א) עבירה לפי [[סעיפים 10]] [[ו-11]] דינה קנס...
:: (((החל משנת 2018):)) עבירה לפי [[סעיפים 10]], [[11]] [[ו-11א]] דינה קנס...
 • אפשרות אחרת היא לשלב את התיקון כהערה כחלק מהטקסט. למשל –
מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה (((החל מיום 27.8.2017: לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק))), ישלם לו המוסד קצבה חודשית בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי.
 • לאחר שהתיקון נכנס לתוקף צריך להסיר את ההערות ולהשאיר את הנוסח העדכני בלבד.