ויקיטקסט:ספר החוקים הפתוח/מקורות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

בתחילת החוק מופיעה רשימה של פרסומים – נוסח החוק המקורי ונוסח התיקונים לחוק. התיקונים מפורסמים בסדרת חוברות הקרויה "רשומות". פרסומי רשומות מתחלקים לסדרות: החוקים ותיקוניהם מפורסמים בסדרה הקרויה "ספר חוקים" (ס"ח). התקנות ותיקוניהן מפורסמות בסדרה הקרויה "קובץ תקנות" (ק"ת), והודעות מנהליות מכל הסוגים מפורסמות בסדרה שלישית הקרויה "ילקוט פרסומים" (י"פ).

באופן כללי, הפניה לפרסום ברשומות היא עפ"י סוג הפרסום, שנת הפרסום (שנה עברית) ומספר עמוד. למשל, עבור חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס״ב-2002, רשימת המקורות היא:

ההפניה הראשונה היא לפרסום המקורי של החוק (כפי שפורסם בס"ח תשס"ב, בעמ' 92). לחיצה על ההפניה תפתח את הנוסח המודפס. ההפניה השנייה היא לתיקון הראשון לחוק, ולחיצה על ההפניה תפתח את נוסח התיקון. ההפניה השלישית היא לתיקון מס' 2, וכן הלאה. המבנה הכללי הוא "ס"ח [שנה], [עמוד]; [שנה], [עמוד], [עמוד].". השנים מופרדות בנקודה-פסיק והעמודים בפסיק, ובסוף הרשימה נקודה.

עבור חוק הלוואות לשכר לימוד הנ"ל, קוד המקור של הרשימה נראה כך:

<מקור> ((ס"ח תשס"ב, 92|חוק הלוואות לשכר לימוד|15:300444)); ((תשס"ג, 207|תיקון|15:300614)), ((394|חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו-2004)|16:299931)).

הסימון "<מקור>" מציין שמופיעה להלן רשימת המקורות של החוק, פרסומיו ותיקוניו. כל הפניה לתיקון כוללת את הטקסט המוצג ("ס"ח תשס"ב, 92"), תיאור הפרסום שיופיע כ-tooltip ("חוק הלוואות לשכר לימוד") וקוד מזהה של קובץ ה-pdf מהרשומות ("15:300444").

המערכת האוטומטית אוספת עדכונים לנוסח החוק מתוך מאגר החקיקה של הכנסת. כשמתווספת משימה, המערכת מוסיפה את פרטי התיקון הדורש שילוב. פרטי התיקון מסומנים בתוך הערה "<!-- …… -->" שאינה מוצגת לקורא. לאחר ביצוע השילוב צריך למחוק את הסימן של תחילת ההערה וסופה, כדי שפרטי התיקון יוצגו מעתה ברשימת המקורות שבתחילת החוק. לפעמים צריך לסדר את רצף המקורות שמוצג - למשל תיקון פסיקים, נקודות ונקודה-פסיק או הסרת רווחים מיותרים. מספר העמוד, שהמערכת האוטומטית מוסיפה, הוא מספר העמוד הראשון של החוק המתקן, אך לפעמים הסעיף בו הוראות השילוב לאותו חוק מופיע בעמוד אחר. במקרה זה רצוי לעדכן את מספר העמוד של התיקון כדי להקל על הקורא למצוא את נוסח התיקון.