חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות

לפי תקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז–1976, ותקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984


י״פ תשס״ז, 1750, 2770, 2988, 3771, 3912. י״פ תשע״ח, 8908.


בתוקף סמכותי לפי תקנה 13(ב) לתקנות השיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז–1976, ותקנות 1, 215ו ו־497ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (להלן – תקנות סד״א), אני מודיע כי –


בנוסח זה שולבו הודעות בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי המשפט השונים, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים. זה אינו נוסח משולב רשמי. בין ההודעות השונות שפורסמו קיימים הבדלי נוסח קלים, והנוסח הרשמי הוא הנוסח הפרטני לכל בית משפט, כפי שפורסם ברשומות.


1.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב (י״פ תשס״ז, 1750): החל ביום ז׳ באדר התשס״ז (25 בפברואר 2007), ניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב בלבד (להלן – בית המשפט), תובענה אלקטרונית בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סד״א.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט לתביעות קטנות בעפולה (י״פ תשס״ז, 2770): החל ביום א׳, כ״ה באייר התשס״ז (13 במאי 2007), ניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות בעפולה (להלן – בית המשפט), תובענה אלקטרונית בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סד״א.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות בצפת ובטבריה (י״פ תשס״ז, 2988): החל ביום י״ב בסיון התשס״ז (29 במאי 2007), ניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות בצפת ובבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה (להלן – בתי המשפט), תובענה אלקטרונית בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סד״א.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט לתביעות קטנות בקצרין, קריית שמונה ומסעדה (י״פ תשס״ז, 3771: החל ביום כ״א באב התשס״ז (5 באוגוסט 2007), ניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות בקצרין, בבית המשפט לתביעות קטנות בקריית שמונה ובבית המשפט לתביעות קטנות במסעדה (להלן – בתי המשפט), תובענה אלקטרונית בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סד״א.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות בבית שאן ובנצרת (י״פ תשס״ז, 3912): החל ביום א׳ באלול התשס״ז (15 באוגוסט 2007), ניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות בבית שאן ובבית המשפט לתביעות קטנות בנצרת (להלן – בתי המשפט), תובענה אלקטרונית בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סד״א.
2.
הגשה של כתב בי־דין אלקטרוני לבתי המשפט תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט, שכתובתו: www.court.gov.il (להלן – אתר האינטרנט).
לפי הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט לתביעות קטנות (י״פ תשע״ח, 8909), מיום ח׳ בתמוז התשע״ח (21 ביוני 2018) הגשה של כתב בי־דין אלקטרוני בבית משפט לתביעות קטנות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות השופטת, שכתובתו: www.court.gov.il, תתאפשר רק לאחר שבעל הדין המגיש הזדהה באמצעות ססמה שהונפקה לו על ידי מערכת ההזדהות הממשלתית.
3.
הוראות תקנות סד״א בדבר מאפייני כתב בי־דין וצורתו יחולו על כתב בי־דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים.
4.
לכתב בי־דין אלקטרוני ניתן לצרף מצורפים בקבצים מסוג pdf או tiff בלבד ובנפח שלא יעלה על חמישה מגה בייט (5M).
5.
אגרת בית משפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבתי המשפט, יהא ניתן לשלם באתר האינטרנט באמצעות כרטיס חיוב בלבד.
6.
כללי המצאת כתבי בי־דין הנוהגים בבית המשפט לתביעות קטנות יחולו בשינויים המחויבים.
7.
ניתן יהיה להמשיך ולהגיש תביעות בדרך הרגילה.


י״ז באב התשס״ז (1 באוגוסט 2007)
  • משה גל
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.