בית שמואל על אבן העזר קנא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| בית שמואל על שולחן ערוך אבן העזר קנא |

סעיף א[עריכה]


(א) וטעה ונתן:    עיין סי' קל"ה דקי"ל כל גט צריכים לקרותו ואם לא קראוהו הגט פסול ואם נשאת תצא א"כ ע"כ איירי בקראוהו ועייל לידו והחליף אף על גב דלכתחלה צריכים לקרותו אחר שעייל לידו מ"מ בדיעבד הגט כשר אא"כ שמראה הגט קודם שנשאת כ"כ תוס' ושאר פוסקים:


(ב) אם לא נשאת עדיין:    ה"ה נתארסה אינו נאמן לאבד זכות של שני כ"כ ב"ח בשם ח"ר ומשמע בכל זה אין צריך גט מבעל הראשון אם נשאת או נתארסה לאחר, ואף למ"ש בפסקי מהרא"י דאין חשש לעז מה שהראשון נותן גט אחר כמ"ש בסי' הקודם היינו בספק גט או בפסול מחמת הדין אבל בכה"ג דהוא אינו נאמן לומר שלא גירש וא"י לאבד הזכות של השני תו אינו נאמן ולא פלגינן דיבורו בכה"ג: