בית שמואל על אבן העזר ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| בית שמואל על שולחן ערוך אבן העזר ח |


סעיף א[עריכה]


(א) אחר הזכר:    כללא הוא הולד הולך אחר הזכר כל שיש קידושין ואין עבירה:

סעיף ג[עריכה]


(ב) הרי הבן ישראלי:    וכ"כ הרמב"ם והטור ס"ל ג"כ כוותיה כמ"ש בסי' ד' אף על גב דיש קידושין ואין עבירה וה"ל להולך אחר הזכר והוא גר ומותר בממזרת לא אמרינן כן כמ"ש בסימן ד' ע"ש, והטור כתב הולד הולך אחר הזכר אף על גב דס"ל הולד ישראל ואסור בממזרת מ"מ נ"מ דהולכים אחר הזכר והוא גר לענין אם הוא כשר להיות דיין לחליצה כמ"ש בסי' קס"ט כ"כ מהרש"ל וב"ח: