ביאור:תוספתא/נידה/ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת נידה פרק שביעי[עריכה]

כתם בבגדים[עריכה]

(א)

נמצא על בית יד אונקלי שרוול שלה, אם מגיע כנגד תורפה – טמאה, ואם לאו - טהורה

אמר ר' אליעזר בר' יוסי: הלכה זו הוריתי ברומי לטומאה

וכשבאתי אצל חברי, אמרו לי: יפה הורית.

(ב)
לבשה חמשה חלוקין הבדוקין לה, ונמצא על הפנימי, ולה לתלות - הרי זו תולה


אפילו אם נמצא כתם רק בחלוק הפנימי, אבל יש לה הסבר לכך - תולה; ואפילו נמצא רק על החיצון, אבל אין לה הסבר - היא טמאה.
בית תורפה של הקצרה גבוה יותר. לכן יתכן שאם הארוכה לובשת את החלוק הכתם היה מהקצרה, אבל ההפך לא יתכן, וראו משנה ט, ג. שם אין לדעת של מי הכתם.על החיצון, ואין לה לתלות - אינה תולה.
קצרה שלבשה חלוקה של ארוכה, וארוכה שלבשה חלוקה של קצרה
נמצא בצד בית תורפה של ארוכה - שתיהן טמאות
כנגד בית תורפה של קצרה - קצרה טמאה וארוכה טהורה.

כתם ליד האשה[עריכה]

(ג)

שתים שהיו טוחנות בריחים של יד, נמצא על הרגל הפנימי - שתיהן טמאות.

על הרגל החיצונה - היא טמאה וחבירתה טהורה.


אם הכתם ליד אחת מהן – היא טמאה. אם הוא בין שתיהן – שתיהן טמאות.
לדברי ר' נחמיה ראו משנה ט, ג.
לסיפא ראו משנה ח, ב.נמצא ביניהן - זה היה מעשה, ונמצא על שפתו של אפטי, אמבטיה ועל עלי זית שמסקת בהן את התנור
ובא מעשה לפני חכמים וטמאום
רבי נחמיה אומר על דבר שאינו מקבל טומאה - טהור
רבן שמעון בן גמליאל אומר: אם הרגה מאכולת תולה, ואם לאו אינה תולה.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: אני אומר דבר אחד והם אמרו דבר אחד
לדברי אין סוף ולדבריהם אין סוף.
לדברי אין סוף, אלא אשה טהורה - אין לך מטה שאין עליה מאכולת.
לדבריהם אין סוף, אין לך אשה שהיא טמאה, ואין לך סדין שאין עליה טיפי דמים.
אבל רואה אני את דברי ר' חנינא בן גמליאל מדברי ומדבריהם
שהיה אומר: תולה במאכולת עד כגריס של פול, אע"פ שלא הרגה
תולה בבנה ובבעלה. וכדבריהם אנו מורים.

כתם על העד[עריכה]

(ד)
כתם הארוך מצטרף אותו. טפי טפין - אין מצטרפין אותו

ר' אלעזר בר צדוק אומר: העד שהוא נתון על גבי הכר, ונמצא עליו דם
אם עגול – טהור, מפני שהוא דם מאכולת; ואם משוך – טמא, מפני שהוא דם הקנוח.

דימום בעשיית הצרכים[עריכה]

(ה)

האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם, אם עומדת – טמאה, ואם יושבת – טהורה, דברי ר"מ

ר' יוסי אומר: בין כך ובין כך טהורה.

איש ואשה שעשו צרכיהם בתוך הספל ונמצא דם על הספל
ר"מ ור' יוסי אומרים תולה, ור"ש אומר אינו תולה.

(ו)

דם היוצא על הרעי טהור. דם המנטף, בין לפני המים השתנה בין לאחר המים - טמא.

כתם הנתלה בתוכו טהור. למגעות ולהיסטות הולכין אחר הרוב.


אם נמצא כתם על כלי שהסיטה או שנגעה בו – הולכים אחר רוב המסיטים או הנוגעים בכלי.