ביאור:תוספתא/אהלות/ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תוספתא מסכת אהלות פרק ששי[עריכה]

אהלות בבית וקדרה[עריכה]

(א)

ר' יהודה אומר משם ר' יהושע: כשם שהכלים מצילין עם אוהלין שיש להן דפנות

כך מצילין עם אוהלים שאין להן דפנות


ראו משנה ה, ו. נראה שר' יהושע חולק על המשנה, הקובעת שדווקא אם יש לאהל דופן הכלי יכול להציל.
ההסתייגויות בסוף הברייתא הן לדברי הכל.אחד כלי עץ ואחד כלי חרס טהורין.
בד"א? בכלי שיש בו טפח על טפח. אבל בכלי שאין בו טפח על טפח - אינו מציל.
בד"א? בזמן שהוא אפוץ: מחובר לבליטה בקרקע מבחוץ מצד אחד, ומבפנים - משני צדדים
אבל אם היה אפוץ שקוע בקרקע כחצי טפח מכאן וכחצי טפח מכאן - ה"ז אינו מציל.

(ב)

קדרה שהיא נתונה בצד דופנו של אוהל מבחוץ, טומאה תחתיה והיא רוצצת

טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת

היתה גבוהה מן הארץ טפח, טומאה תחתיה - תחתיה טמא, תוכה וגבה טהור
מפני שהיא מצלת עם דופנו של אוהל
בתוכה או על גבה הטומאה - הכל טמא.

(ג)

היתה כפושה, הקדירה הפוכה, ופתחה לכותל טומאה תחתיו והיא רוצצת - טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת.
היתה גבוהה מן הארץ טפח, וטומאה תחתיה - תחתיה טמא, תוכה וגבה טהור
מפני שהיא נידונית כשפועי אוהלין
בתוכה או על גבה הטומאה, כדלעיל - כנגדו עד הרקיע טמא.
היתה נתונה על גבי שתי יתדות מבחוץ, משוכה הימנו בפותח טפח - אינה מצלת
בפחות מטפח - ר"ע אומר מצלת, וחכ"א אינה מצלת:
כותל שמקצתו משמש לבית ומקצתו משמש לגינה
היתה נתונה בצד המשמש לבית – מצלת; בצד המשמש לגינה - אינה מצלת.

(ד)
קורה שהיא נתונה מכותל לכותל, וקדרה תלויה בה


ראו משנה ה, ז, ומשנה ו, א.
אבא שאול טוען שר' עקיבא חלק רק במקרה של קדירה שפיה קרוב לקורה, ולא בקדירה על יתידות, אבל אם יש קורה – ר' עקיבא חלק גם אם הקדירה מעל הגינה.אם אין בין פיה לקורה פותח טפח - הרי זו מצלת. אם יש בין פיה לקורה פותח טפח - אינה מצלת.
היתה אפוצה תקועה בארץ ובקורה, אם אין בין פיה לקורה פותח טפח – הרי זו מצלת גם לדעת חכמים, כי דומה לאוהל
אם יש בין פיה לקורה פותח טפח - אינה מצלת.
היה פיה למעלה מודבק לקורה - הרי זו מצלת
משוכה הימנו בפותח טפח - אינה מצלת; פחות מטפח - ר"ע אומר: מצלת, וחכ"א: אינה מצלת.
אבא שאול אומר: בזו ולא בנתונה על יתידות מחלוקת
היתה הקורה ראשה אחד נתון על כותלו של בית, וראשה אחד נתון על כותלו של גנה
היתה בצד המשמש לבית – מצלת; בצד המשמש לגינה - אינה מצלת
אבא שאול אומר: אף בזו היא מחלוקת.